Salam agzalaaaaaar! Sag aman otyrmysyn? Oturyp oturyp birazyrajyk degi$me yazaýyn diydim. Azajygam bolsa ýylgyrarsynyz d.p umyt edyan! 1. Ependiniñ ekinine bir öküz giripdir. Ependi ullakan taýak alyp, öküze topulypdyr. Emma öküz taýak çaldyrman, gaçyp gidipdir. Aradan 1 hepde geçipdir. Gûnleriñ birinde Ependi $ol ökùzi 1 dayhanyn araba go$up baryandygyny gorupdir. Ol sen-men ýok, elindaki tayagy b.n ökuzi yenchmage ba$lapdyr. Dayhan: "ahow, bu name etdigin? Menin okuzim b.n name i6in bar? - d.p gaharlanypdyr. Ependi bolsa: "darykma, garry, darykma! Name u.n urulyandygyny okuzin ozi gaty gowy bilyandir - diyipdir. 2. Bir gun ependi birinin bagyna giripdir-de, agaja cykyp, erik iymage ba6lapdyr. Bagyn eyesi gelip: "yeri how, bu agajyn ustunde name i6lap otyrsyn?" d.p sorapdyr. Ependi b.sa: "men bilbil, agajyn ustune cykyp saýraýan" d.p jogap beripdir. Bag eyesi: "yag6y, on yaly b.sa, hany, saýra, e6ideli!" diyipdir. Ependi sayrap ba6layar. Bagyn eyesi yylgyryp: "hey, bilbilem 6eyle sayrarmy?" diyipdir. Onda Ependi: "men heniz yash, tejribesiz bilbil, bar sayrap bilshim shu" diyipdir. 3. Ependi jay saldyrmak u.n ussa cagyrypdyr. Ussa: "ine, bu yerde otag, bu yerde eýwan, bu yerde hem garazh bolar" d.p jay ýeri ölçäp ba$lapdyr. $eydip ependi ikisi garaba$yna gaý bol$up ýörkäler, ussa birden ýel cykaraýypdyr. Ependi $ol bada: "edil $u taýdan hem hajathana salmak gerek" diyipdir!

Köneler, Myahri6a tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir