salam hormatly agzalar, men şu günki temamy hormatly agzamyz "idealman" bilen söhbetdeşlik geçirmek uçin açdym. dost azajyk özüň barada gürrüň beräýseň? adyň näme? näçe yaşynda? galanynam beýleki agzalar dowam eder.

Köneler, ependi tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir