salam hormatly talyplar comyn agzalary! sagamanja okap yorsunizmi? men su temam size in sonky temam bolmagy mumkin. moonguse indi coma girmezmika diyyan. girsemem 1-2 yyldan girip goraymesem nesip bolsa. hemmaiz hos sag bolun. menden razy bolun. menem sizden razydyryn we tansanyma satdyryn. melissa(bala),cwet,ayyuzli,yazzi, solnushka,balashka,oshga,dilya,ozik,camry,bmw,bravo, gooooool,bajok,yslam, we beyleki adyny agzamadyk dostlarym siz bilen wagtyn gowy gecdi tansanyma sat.

Köneler, moonguse2 tarapyndan 9 years ago
  Grizli 8 years ago
 • akylym1989 dogry aytyan :-)
  moonguse2 8 years ago
 • salam comun agzalary!!! yagdaylarynyz gowumy? kopuniz meni tanayanam dalsiniz aranyzda 1 ili 2 si tanaymasa. su gunem su topraklara aylanyp gorayin diydim. onki gunler hemmesi yat bolup gitdi hatda bolmadyk yaly. meni tanayanlaryn hemmesine kop kop salamlar bolsun.


  moonguse2(serdar.b.r.) 18.09.12.y.
  lukmantm 8 years ago
 • moonguse2 dost sen kone agza bilyas
  yone näme ucin sayta az giryan
  moonguse2 8 years ago
 • Menem onler siz yaly gunde giryadim daje uzak gunlap otyryadym saytda, girmesem howa yetmeyan yalydy, yone son sonlar tanayan yazysyan adamlam azalyp baslady, olaram az girip baslady. Menem oylendim indi masgala is alada. Bu sayt indi dogrymy aytsam yadymada dusenok. Men barik bir gyz ucin giryan olam siz gorensiniz Melissa diyen gyz ucin. Ay indi barik giryanlerem men den duslam dal kicirakler, mana dogrysy gyzyk yok.
  lukmantm 8 years ago
 • Bah gelnejeme ikilik etjek bolyan diysene (edgishme)
  agam !!!
  Kone agzalar saytyn bezegidirler
  "yashlaryn arasynda garrylar gerek"
  sayty terk etmeklik adalatsyzlyk bolya
  Cwetocek 8 years ago
 • Gyuuuu moong dayy aydanogamlay :-\ geljejeli bolupdyryna onda
  moonguse2 8 years ago
 • salam komun agzalary! salam cwetocek! gowumy yagdaylan. men bilyansin oydup yorun. yakynda men gyzjagazymam boldy. ady aysenem. mende hemme zat gowy hudaya sukur. ozuniz gowumy islap yormun? sen toy etmedinmi? melli joran gowumy salam ayt kop-kop.


  uly hormat b/n MOONGUSE2 B.S.R. 11.12.12.y sag 17.08.
  Bayramsoltan 8 years ago
 • Salam. Yashy uzak bolsun gyzyñyzyñam, bayapsyñyzda
  phenomen2 8 years ago
 • Öýlenibem bashga gyza "bala diýýäñmi?
  moonguse2 8 years ago
 • Öýlenibem bashga gyza "bala diýýäñmi? phenomen2 | 2012-12-11 04:35:57 null

  ola oylenmek eken olemde-de diyyan sona bala. probleman barmy?
  moonguse2 8 years ago
 • Gelniñize-de diyyäñizmi? Bayramsoltan | 2012-12-11 04:51:14


  gelnimi janymda ey goryan soyyan yone heniza bala diyip goremok. basga sozleri diyyan(janym gulum aklym) yone bala diyemok. gelsiksizrak boljak oylenenson
  phenomen2 8 years ago
 • ola oylenmek eken olemde-de
  diyyan sona bala. probleman barmy?
  moonguse2 | 2012-12-11 04:41:36

  öýlenip bashga gyza "bala" diýýan bolsañ men-de däl,sende problema bar özem kelläñde!
  moonguse2 8 years ago
 • öýlenip bashga gyza "bala" diýýan bolsañ men-de däl,sende problema bar özem kelläñde! phenomen2 | 2012-12-11 04:57:14


  temalarymy zayalama yazjak bolsan cat bar
  phenomen2 8 years ago
 • temalarymy zayalama yazjak bolsan
  cat bar
  moonguse2 | 2012-12-11 05:00:22

  akyllysyramasana
  atdow 8 years ago
 • blaa yuwash bolup bolanokmay
  Abadan 8 years ago
 • mellina bilmedim welin,sweta durmusa cykdy moon.
  virmenaard 8 years ago
 • öýlenip bashga gyza "bala" diýýan bolsañ men-de däl,sende problema bar özem kelläñde!
  phenomen2 | 2012-12-11 04:57:14

  telpek saňa fenöş, şujagaz sözüň-ä ýürejigime jüňk boldy.
  melissaa 8 years ago
 • Öýlenibem bashga gyza "bala diýýäñmi? phenomen2 | 2012-12-11 04:35:57 null

  ola oylenmek eken olemde-de diyyan sona bala. probleman barmy?
  moonguse2 | 2012-12-11 04:41:36
  shol urshup yakalashyp yorsinmi :) waleykum salam! bayba nace wagt gecdi... seni yekeje gezegem gormedim. yalnysh dushunaymesinler, bala diyme da... iller oylenip toyuna cagyrmady. Gutlayan! Bagtly bol. Gyzynam yashy uzynja bolsun! :) Menem shol gozum yylda...belki nesip, indiki yyly planlayas... cwet aydanson,jyklayyn diydim.
  p.s: Salam hemme agzalara! gowumysynyz? :)
  Bravo 8 years ago
 • Salam yitek. Shukur,gowmy ozunz? :-)
  melissaa 8 years ago
 • shukur gowy menem :)
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri