Alymlaryn geciren barlaglarynyn sonky netijesine gora, cilim cekmek adamyn organizmi ucin hokman zerur zat. Nikotin mikroblaryn 36 gornusini olduryar. Solaryn 8 sanysy adama gaty zyyanly mikroblardyr. Nikotin beynidaki garry we gowsak nerwleri olduryar we netijede beynini garry we gowsak nerw oyjuklerinden arassalayar. Cilimin beyleki peydalary: - Oykende gan aylanysygyny gowulandyryar. Tusse alwoellere howanyn barmagyny saklap, gan aylanysygyny caltlandyryar. Usgurewuk bolsa ozbolusly massajdyr. - Cilim cekmeyan adam arakesmesiz oz-ozuni calt yadadyar. Cilim arakesmesi adamy fiziki we psihiki taydan dync almaga endik etdryar. Cilim cekilenden son beyni iki esse calt islap baslayar. Cilimi zaya etmezlik ucin, onun filtrini ayryp cekmek maslahat berilyar. - cilim cekyan adam durmusa has ukyplydyr. Gyssaga dusende onun jubusinde kukurt yada cakmak hokman bardyr we ol otsuz galmaz, garankyda yoluny gorup biler. - cilim cekyan adam calt tanyslyk acyar. tanyslyk acmak ucin cilim yatda zajigalka soraymaly. - cilim cekyanin dosty kopdur. bu bolsa onun durmusyny hezil edyar. - ekonomika taydan hem peydalary kan. Sebabi cilim sorap owrenen adam, basga zat soramany (karzyna pul we s.m.) utanman basaryar. - cilime pul sowyan adam nese, arak, kunti yaly zatlardan dasda bolyar. sebabi puluny cilime berensen o zatlara pul galmaya - cilim cekyanleri gyzlar gowy goryar. sebabi olar hakyky erkek adam supermene menzeyar. -cilim senagaty dunyade millionlarca adamy is eri bilen upjun edyar - cilim cekmek zyyanly diyip yazylyan reklamalar asynda cilim cekdirmek ucindir. sebabi nace cekman diyilse sonca cekyan kopelyar.

Köneler, zagajkis tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir