Tewhid,dawet

Ynsanyn newsinin terbiyesi dine Allahyn goyberen medeniyet esaslarynda mümkindir. Ynsan akly ynsana uygun medeniyet meydana getip bilmez. Ynsan belki bilimsel meydanda bir topar gelişmeler edip biler emma bu bilimsel işler ynsany ynsan etmez.
Ynsanlar Allahyn ynsanlary başy boş goyberenine ynanmak isleyäler. Aristo yaly filozoflar: “Allah...

Dowamy »

811 9
Köneler, 8 years ago


Namaz, barada

İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Cebrail bana Kâbe’nin yanında iki kez imamlık etti. Öğleyi güneş batıya doğru eğilip gölge nalının tasması kadar olduğu zaman, ikindiyi her şeyin gölgesi kendisi kadar olduğu zaman, akşamı oruçlunun iftar ettiği zaman, yatsıyı şafak kaybolduğu zaman,...

Dowamy »

1342 18
Köneler, 9 years ago


Yojuluk, hakynda

Yağla bin Umeyye şöyle dedi:
“Ömer bin el-Hattab (Radiyallahu Anh)’a dedim ki:

−Allah (Azze ve Celle):

“Yer yüzünde sefere çıktığınız vakit kafirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur...” Nisa: 101 buyurmuştur. Şimdi insanlar güven içerisindedir. Buna...

Dowamy »

862 8
Köneler, 9 years ago


Türkmenistanda Nowruz

Salam talyplar.comyn agzalary. Men yurt daşynda okayan we "Türkmenistanda Nowruz" diyan bir konferans tayyarladym, emma konferansda Nowruz hakynda görkezmek un surat tapamok. Sizden istegim Nowruz hakynda surat goysanyz ...

Dowamy »

1395 18
Köneler, 9 years ago


Pişijek

Bir adamyng pişigi bar eken öyünde gijeleri seslenip yatyrmayan eken. Adam pişigi alyp daşyrak bir yere zyngyp gaydypdyr. Öyne gelende pişik yanede öngünde eken. Ertesi daşyrak zyngayyn gelmesin diyip daş yerlere alyp didipdir öyne gelse yene önünde eken. Songra yane de alyp daş yerlere gidipdir pişigi goyberip bir çilim çekip öyne jang edipdir tel...

Dowamy »

1159 18
Köneler, 9 years ago


Egzamenler

Agzalar Egzamenler başlady. Mangada doga edıng doga eden wagtyngyz egzamenler gowy geçsin diyip.

Dowamy »

960 12
Köneler, 9 years ago