MakGregor Hamzat Çimaýewiň çagyryşyny kabul etdi — UFC-niň prezidenti

MakGregor Hamzat Çimaýewiň çagyryşyny kabul etdi — UFC-niň prezidenti
UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt irlandiýaly Konor MakGregoryň asly çeçen bolan şwesiýaly türgen Hamzat Çimaýewiň söweş çagyryşyny kabul eden twitine seslendi. Onuň sözlerine görä, irlandiýaly pälwan Çimaýewe garşy söweşmäge taýýardygyny hakykatdan-da açyk mälim edipdir. Bu ba...

Dowamy »

511 1
Sport, 12 tarapyndan 8 months ago

Döwletjan Ýagşymyradow ACA-nyň sanawynyň birinji ornunda

Döwletjan Ýagşymyradow ACA-nyň sanawynyň birinji ornunda
Türkmenistanly türgen Döwletjan Ýagşymyradow garyşyk söweş sungat bolan ACA-nyň ýeňil agramdaky türgenleriniň sanawynda birinji orny eýelýär. Bu barada guramanyň resmi saýty habar berdi.

31 ýaşly ildeşimiziň ACA-nyň häzirki çempionydygyny ýatladýarys. Sanawda ikinji orny...

Dowamy »

574 3
Sport, 12 tarapyndan 8 months ago

Meşhur boksçy 15 ýyldan soň ringe çykýar

Boksuň ägirtlerinden Maýk Taýson täzeden ringe dolanýar. 54 ýaşly boksçy 15 ýyldan soň, ilkinji boks tutluşygyny geçirer. Ol sentýabr aýynyň 12-sine özi ýaly köne boksçt Roý Jons Junior bilen duşuşar. Kaliforniýada geçiriljek bu taryhy duşuşyk 8 raunddan ybarat bolar. Karýerasy boýunça 58 tutluşyk geçiren Maýk Taýson soňky gezek 2005-nji ýylda Kewi...

Dowamy »

590 3
Sport, Arslanalayew tarapyndan 8 months ago

"Liverpul" "Çelsi" toparyny 5-3 hasabynda ýeñmegi başardy we APL çempionlyk baýragyny öz adyna resmileşdirdi.

"Liverpul" "Çelsi" toparyny 5-3 hasabynda ýeñmegi başardy we APL çempionlyk baýragyny öz adyna resmileşdirdi.

Surat 1| 37-nji tapgyr duşuşyklaryndan soñky jedweldäki ýagdaý.
Surat 2| 37-nji tapgyrdaky toparlaryñ netijeleri.
Surat 3| 38n-nji tapgyrda bolmaly oýunlar.

Dowamy »

441 0
Sport, MrOKaS tarapyndan 8 months ago

"Ýuventus" topary bugün yzly-yzyna 9-njy gezek A seriýanyñ çempionlygyny gazanmagy mümkin.

"Ýuventus" topary bugün yzly-yzyna 9-njy gezek A seriýanyñ çempionlygyny gazanmagy mümkin.

Bugün Italiýa A seriýasynyñ 35-nji tapgyrynda "Udineze" "Ýuventus" topary bilen duşuşyk geçirýär.

Maurissio Sarri topary jedwelde birinji orunda "Atalanta"dan 6 açkolyk tapawut bilen öñde barýar. Bundan daşary "Ýuventus"da galdyr...

Dowamy »

446 3
Sport, MrOKaS tarapyndan 8 months ago

Serdar Azmun Russiýanyň Premýer ligasynyň iň ökde hüjümçisi boldy

Serdar Azmun Russiýanyň Premýer ligasynyň iň ökde hüjümçisi boldy
Eýranly futbolçy, etniki türkmen Serdar Azmun Tinkoff — Russiýanyň Premýer ligasynyň (RPL) 2019/20 möwsüminiň iň ökde hüjümçisi bolmagy başardy. Sankt-Peterburgyň «Zenit» klubynyň hüjümçisi bu möwsümde öz hasabyna 17 pökgini ýazdyrmagy başardy, diýip TASS habar berýär.
...

Dowamy »

363 0
Sport, 12 tarapyndan 8 months ago

Ispaniýa La liga oýunlary hem tamamlandy.

Ispaniýa "La liga"synda iñ soñky 38-nji tapgyr hem tamamlandy. Bu tapgyrda çempionlygy wagtyndan öñ gazanan "Real Madrid" bilen "Leganes" toparlarynyñ ortasyndaky duşuşykda hasap deñe-deñ boldy.

Toparyñ 38-nji tapgyrdaky netijesi:

           Leganes   2-2   Real Madrid
Braýan Hil 45'              Serhio Ramos 9'...

Dowamy »

410 4
Sport, MrOKaS tarapyndan 8 months ago

Kriştiano Ronaldo sebäpli ýene bir rekort.

Kriştiano Ronaldodan sebäpli ýene bir rekort.

Italianyñ "Ýuventus" topary A seriýada öz adyna rekort ýazdyrmaga miýesser boldy. Ýagny Turinlikler A seriýa 34-nji tapgyrynda "Lassiýo" toparyny 2-1 hasabynda ýeñmegi başardy. Ronaldo öz adyna iki gol ýazdyran oýunda "Ýuventus" bu möwsümiñ yzly-yzyna 11 oýundan bäri iki we ondan köp gol...

Dowamy »

421 2
Sport, MrOKaS tarapyndan 8 months ago

Habib Nurmagomedow UFC 253 ýaryşynda çykyş etmez

Habib Nurmagomedow UFC 253 ýaryşynda çykyş etmez
Russiýaly göreşiji, UFC-niň ýeňil agramdaky çempiony Habib Nurmagomedow 19-njy sentýabrda geçirilmegi meýilleşdirilen Absolýut göreş çempionaty (UFC) — 253-de çykyş etmez. TASS agentliginiň habar bermegine görä, bu barada türgeniň menejeri Rizwan Magomedow habar berdi.

UFC-253 ý...

Dowamy »

426 3
Sport, 12 tarapyndan 8 months ago

Fudbol janköýerleri üçin täzelik!!!

Habaryñyz bar dünýämize koronavirus adynyñ girip gelmegi bilen köp zatlara çäklendirme gizirildi. Baýramçylyklardyr toý, dabarlar hem-de medeni çäreler wagtlaýynça berilmeli wagty uzaldyldy ýa-da indiki ýyla galdyryldy. Şol sanda abraýy bilen Dünýa Çempionatynda soñky ikinji ýerde durýan Ýewropa Çempionlar Ligasyna (ÝÇL) hem öz tasirini ýetiren kor...

Dowamy »

444 4
Sport, MrOKaS tarapyndan 8 months ago

Ýazda 8 sany fudbolçy "Ýuventus"dan gitmegi mümkin.

Ýazda 8 sany fudbolçy "Ýuventus"dan gitmegi mümkin.

Italianyñ "Ýuventus" topary oýunçylar düzimine özgerişleri gizirmegi maksat edinýär. Topar düziminden Blez Matýuidi, Mattia De Şilo, Sami Hedira, Daniele Rugani, Federiko Bernardeski, Luka Pellegrini, Gonsalo Iguain we Kristian Romerolar gitmegi mümkin. "Turin"likler topary düzimini...

Dowamy »

469 8
Sport, MrOKaS tarapyndan 8 months ago

Real Madrid ÇEMPION!!!

Ispaniýa "La liga" çempionatynyñ 37-nji tapgyr oýunlary tamamlanandan soñ häli ýene bir tapgyr barlygyna garamazdan Real Madrid topary wagtyndan öñ öz çempionlygyny resmileşdirdi. Geçen tapgyrda öýinde Alfredo Di Stefano satdadionynda Vilyarreal topary bilen güýç synanyşan Madrid kluby 2-1 hasabynda ýeñiş gazandy. Edil şol tapgyrda çempionlyga esas...

Dowamy »

453 4
Sport, MrOKaS tarapyndan 9 months ago

Idman, Warzish we Footbal HD kanallaň biss kody

@Yzganttm agza bilýän tw-leriňiziň biss kody bar bolsa paýlaşaýyň diýen eken. Menem 3 sany belli kanallaň biss kodlarynyň suratyny paýlaşýän. Üýtgäbem dur welin, edil üýtgäýen däldir-dä.

Dowamy »

586 4
Sport, messibet tarapyndan 9 months ago

Braziliýada koronawirusy ses boýunça ýüze çykarmagy öwrenýärler

Braziliýada koronawirusy ses boýunça ýüze çykarmagy öwrenýärler
Braziliýada Spira taslamasy (“dem al” ýa-da “ýaşa”) işe başlady, onuň awtorlary sözleýşi analiz etmegiň esasynda koronawirus üçin häsiýetli bolan dem alyş näsazlyklaryny ýüze çykaryjy ulgamy döretmek bilen meşgullanýarlar. San-Paulu ştatynyň uniwersitetiniň alymlarynyň pikirleri...

Dowamy »

455 0
Sport, 12 tarapyndan 9 months ago

Ýyldyz futbolçydan ökde tälimçi bolmaz diýen düşünjäni aýran adam

Ýyldyz futbolçydan ökde tälimçi bolmaz diýen düşünjäni aýran adam
düýün ussat tälimçi Zinedin Zidanyň doglan güni. “Real Madridiň” tälimçisi Zinedin Zidan 48 ýaşady. 1972-nji ýylyň 23-nji iýunynda Fransiýanyň Marsel şäherinde dünýä inen Zidan “AS Foresta”, “US Saint-Henri”, “SO Septèmes-les-Vallons” hem-de “Kann” futbol toparlarynyň ýaşlar d...

Dowamy »

463 0
Sport, 12 tarapyndan 9 months ago

Maýk Taýson UFC-niň çempiony Jon Jonsa çagyryş etdi

Maýk Taýson UFC-niň çempiony Jon Jonsa çagyryş etdi
Boks boýunça dünýäniň öňki absolýut çempiony Maýk Taýson Absolýut göreş çempionatynyň çempiony Jon Jonsuň zähmet hakyna bolan talaplar barada pikirini beýan etdi. Bu barada Trend agentligi Gazeta.ru salgylanyp habar berýär.
Mundan öň, türgen türgen promouşendäki göreşleri üçin has k...

Dowamy »

435 0
Sport, 12 tarapyndan 9 months ago

Fergýuson Makgregory göreşe çagyrdy

Fergýuson Makgregory göreşe çagyrdy
Amerikaly urşujy Toni Fergýuson golaýda sport karýerasyny tamamlandygyny habar beren Konor Makgregor bilen göreşmek isleýändigini öz usuly bilen aýtdy. Ol özüniň “Twitter”-inde irlandiýaly urşuja “Maknagget duşenbe, UFC-niň abraýyny hasam belende galdyraly” diýen setirler bilen ýüzlenip, özara tutluşyk geç...

Dowamy »

464 1
Sport, 12 tarapyndan 10 months ago

Jastin Getji: “Eger men Habibi ýeňsem, Makgregor hökman dolanar”

Jastin Getji: “Eger men Habibi ýeňsem, Makgregor hökman dolanar”
Ýeňil agram kategoriýasynda UFC-niň wagtlaýyn çempiony Jastin Getji öň karýerasyny tamamlaýandygy barada üç gezek yglan eden Konor Makgregoryň dolanmagynyň mümkindigi baradaky pikirini aýtdy. Bu barada sport-express.ru habar berýär.
- Meniň pikirimçe, Konor dolanar. Oňa...

Dowamy »

515 1
Sport, 12 tarapyndan 10 months ago

Ibragimowiç ýolbaşçylar bilen oňşuksyzlygy sebäpli “Milandan” gider

Ibragimowiç ýolbaşçylar bilen oňşuksyzlygy sebäpli “Milandan” gider
Hüjümçi Zlatan Ibragimowiç “Milan” italýan futbol klubyndan gider. Ibragimowiçiň “Milanda” galmak mümkinçiligi futbolistiň klubyň baş müdiri Iwan Gazidis bilen dawasyndan soň barha azalýar. Bu barada euro-football.ru habar berýär. Öň, Ibragimowiç Iwan Gazidisi kluby ýaramaz...

Dowamy »

455 0
Sport, 12 tarapyndan 10 months ago

UFC-niň öňki çempiony Getjiniň Habib üçin howply tarapyny aýtdy

UFC-niň öňki çempiony Getjiniň Habib üçin howply tarapyny aýtdy
UFC-niň iki agram derejede öňki çempiony Genri Sehudo Jastin Getjiniň Habib Nurmagomedow bilen göreşde nähili artykmaçlyklarynyň boljakdygy barada gürrüň berdi. Bu barada nevasport.ru habar berýär.
Onuň pikirine görä, Getjiniň loukikleri, ýagny aýagy bilen biline ýa-da i...

Dowamy »

533 0
Sport, 12 tarapyndan 10 months ago