Transfermarkt 2024-nji ýylyň iň gymmat gyşky transferleriniň reýtingini hödürledi

Transfermarkt internet portaly 2024-nji ýylyň iň gymmat gyşky transferleriniň reýtingini hödürledi. Bu barada championat.com belleýär.
Birinji orny hüjümçi Witor Rokeniň “Atletiko Paranaenseden” 40 mln ýewro “Barselona” geçişi eýeledi. Ikinji orunda goragçy Saşa Boeniň “Galatasaraýdan” 30 mln ýewro “Bawariýa” transferi ýerleşdi. Üçlügi gorag...

Dowamy »

27 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Jokowiç soňky bäş ýylda ilkinji gezek Indian-Uellsdäki ýaryşa gatnaşar

Dünýäniň birinji raketkasy serbiýaly Nowak Jokowiç Indian-Uellsde (ABŞ) geçiriljek “Masters” ýaryşyna gatnaşar. Bu barada ýaryşyň X sosial ulgamyndaky akkauntyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
Ýaryş 2024-nji ýylyň 6-njy martyndan 17-nji marty aralygynda geçiriler. Soňky gezek Jokowiç Indian-Uellsdäki ýaryşa 2019-njy ýylda gatnaşdy w...

Dowamy »

28 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Jokowiç soňky bäş ýylda ilkinji gezek Indian-Uellsdäki ýaryşa gatnaşar

Dünýäniň birinji raketkasy serbiýaly Nowak Jokowiç Indian-Uellsde (ABŞ) geçiriljek “Masters” ýaryşyna gatnaşar. Bu barada ýaryşyň X sosial ulgamyndaky akkauntyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
Ýaryş 2024-nji ýylyň 6-njy martyndan 17-nji marty aralygynda geçiriler. Soňky gezek Jokowiç Indian-Uellsdäki ýaryşa 2019-njy ýylda gatnaşdy w...

Dowamy »

25 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

2026-njy ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatynyň açylyş oýny Mehikoda geçiriler

Meksikanyň milli futbol ýygyndysy ABŞ-da, Meksikada we Kanadada geçiriljek 2026-njy ýylyň dünýä çempionatynyň açylyş oýnunda oýnar. Bu barada rsport.ria.ru habar berýär.
Duşuşyk 11-nji iýunda Mehikodaky 87 523 tomaşaçyny kabul edýän “Asteka” stadionynda geçiriler. Meksikanyň milli ýygyndysynyň garşydaşy gijräk belli bolar.
Kanadada dü...

Dowamy »

27 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Iordaniýa Günorta Koreýany utup, Aziýanyň Kubogynyň finalyna çykdy

Iordaniýanyň milli ýygyndysy Katarda geçirilýän Aziýanyň Kubogynyň ýarym final oýnunda Günorta Koreýanyň toparyny utdy. Duşuşyk 0:2 hasabynda tamamlandy.
Gol bilen Ýazan Al-Naýmat (53-nji minut) we Mussa Al-Tamari (66) tapawutlandy.
Iordaniýanyň milli ýygyndysy öz taryhynda ilkinji gezek Aziýanyň Kubogynyň finalynda oýnar. Öň, topar b...

Dowamy »

22 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Katar Aziýanyň Kubogynyň finalynda Iordaniýa bilen oýnar

Kataryň milli ýygyndysy öz ýurdunda geçirilýän futbol boýunça Aziýanyň Kubogynyň ýarym final oýnunda Eýranyň toparyny ýeňdi.
Duşuşyk ýaryşyň ýer eýeleriniň peýdasyna 3:2 hasabynda tamamlandy. Ýeňijileriň düzüminde Ýassim Gaber (17-nji minut), Akram Afif (43) we Almoez Ali (82) gollary derwezä girizdiler.
Eýranyň düzüminde Italiýanyň «...

Dowamy »

17 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Kot-d'Iwuar we Nigeriýa Afrikanyň Kubogynyň finalyna çykdy

Kot-d'Iwuaryň milli futbol ýygyndysy Afrika milletleriniň kubogynyň ýarym finalynda Kongo DR-nyň milli toparyny utdy. Duşuşyk 1:0 hasabynda tamamlandy. Ýeke-täk goly Sebastýan Aller geçirdi.
11-nji fewralda geçiriljek ýaryşyň esasy oýnunda Kot-d'Iwuar 1/2 final oýnunda GAR-y utan Nigeriýa bilen duşuşar. Oýnuň esasy we goşmaça wagty 1:1 hasab...

Dowamy »

17 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Usik – Fýuri söweşiniň ýeňijisi aýratyn çempionlyk guşagyny alar

Agyr agram derejesinde çykyş edýän iki boksçy Aleksandr Usik we Taýson Fýuri maý aýynda Saud Arabystanynda absolýut dünýä çempiony diýen at üçin duşuşarlar. Ýeňiji aýratyn guşaga eýe bolar.
Usik agyr agram derejesi boýunça Ýer ýüzündäki iň gowy bäş baýragyň dördüsine eýe. Ukrainanyň baýdagy astynda çykyş edýän boksçy britan Entoni Joşuany ik...

Dowamy »

15 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Aziýanyň Kubogynyň 1/4 finaly: Täjigistan Iordaniýadan utuldy, Günorta Koreýa Awstraliýany utdy

Futbol boýunça Aziýanyň Kubogynyň ilkinji ýarym finalçylary belli boldy.
Dohadaky “Ahmad bin Ali” stadionynda geçirilen birinji oýunda Iordaniýanyň milli ýygyndysy Täjigistany minimal hasap bilen utdy. 66-njy minutda goragçy Wahdat Hanonow öz derwezesine gol girizdi – 1:0. Şeýlelik bilen, Iordaniýa öz taryhynda ilkinji gezek Aziýanyň Kubogyn...

Dowamy »

28 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna birbada 300 müň adam gatnaşyp biler

Fransiýanyň Hökümeti 26-njy iýulda Parižde badalga aljak tomusky Olimpiýa oýunlary – 2024-iň açylyş dabarasyna janly tomaşa edip biljek tomaşaçylaryň sanyny ep-esli azaltmak kararyna geldi. Fransiýanyň içeri işler ministri Žerald Darmaneniň bellemegine görä, tomaşaçylaryň umumy sany 300 müň adam bolar.
Bu 2022-nji ýyldaky garaşylandan ýarym...

Dowamy »

17 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Usman Nurmagomedowyň Bellatorda kime garşy titul goragyny geçirjekdigi belli boldy

Bellator promouşeniniň ýeňil agramda çempiony Usman Nurmagomedow watandaşy Aleksandr Şabliýe garşy söweşer. Bu barada iki türgeniň menejeri Rizwan Magomedowa salgylanyp, TASS habar berýär.
Söweş ýazyň ahyrynda ýa-da tomsuň başynda geçiriler.
Öň, Usman Nurmagomedowyň geçen ýylyň noýabr aýynda Gran-priniň Brent Primus bilen ýarym final...

Dowamy »

17 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Maýkl Jordanyň krossowka kolleksiýasy auksionda rekord mukdara satyldy

“Çikago Bullz” toparynyň meşhur eks-goragçysy Maýkl Jordanyň alty krossowkasyndan ybarat kolleksiýa auksionda 8 mln dollardan gowrak mukdara satyldy. Bu barada ESPN ýaýlymyna salgylanyp, championat.com habar berýär.
Satylan toplum Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997)...

Dowamy »

15 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Afrika milletleriniň kubogynyň 1/4 finalynyň ähli jübütleri belli boldy

Afrika milletleriniň kubogynyň 1/8 finalynyň dördünji oýun güni tamamlandy. Onuň jemi boýunça ýaryşyň dörtden bir finalyna gatnaşjak ähli jübütler belli boldy.
Afrikanyň kubogy. 1/4 final.
Nigeriýa – Angola;
Kabo-Werde – GAR;
Mali – Kot-d’Iwuar;
Kongo DR – Gwineýa.
Ýatlap geçsek, Afrika milletleriniň kubogy...

Dowamy »

36 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Ronaldonyň altyn topy, Maradonanyň dünýä çempionatyndaky altyny ... FIFA-nyň dünýä futboly muzeýi Ulan-Batorda sergi geçirýär

Şu gün Ulan-Batorda (Mongoliýanyň paýtagty) FIFA-nyň Bütindünýä futbol muzeýiniň taryhy eksponatlarynyň sergisi geçirilýär. Bu barada Anadolu gullugy habar berdi.
Futbol janköýerleriniň hemmesi çärä mugt gatnaşyp bilerler.
Çäräni “Niýslel LITE” APU FC Ulaanbaatar futbol kluby bilen bilelikde “Şangri-La” myhmanhanasynda gurady.
...

Dowamy »

36 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Gurban Berdiýew öz islegi boýunça “Dinamonyň” baş tälimçisi wezipesinden gitdi

Mahaçkalanyň “Dinamosy” öz resmi saýtynda türkmenistanly baş tälimçi Gurban Berdiýewiň işden gidendigini habar berdi. Hünärmen wezipesini öz islegi boýunça terk etdi diýip, klubuň saýtynda habar berilýär.
“Bu çözgüt islendik tarapa hyzmatdaşlygy birtaraplaýyn tertipde tamamlamaga mümkinçilik berýän punkty öz içine alýan şertnama laýyk gelýär...

Dowamy »

16 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

"Al-Nasr" ýoldaşlyk oýnunda "Inter Maýamini" 6:0 hasabynda derbi-dagyn etdi

Er-Riýadyň (Saud Arabystany) "Kingdom Arena" stadionynda geçirilen ýoldaşlyk oýnunda "Al-Nasr" "Inter Maýamini" 6:0 hasabynda utdy.
Futbol janköýerleri Ronaldu bilen Messiniň arasyndaky köpden bäri garaşylýan gapma-garşylygy görüp bilmediler. Portugaliýaly hüjümçi myşsa şikesi sebäpli "Al-Nasryň" oýunçylar sanawyna-da girmedi. Klub 38 ýaşly...

Dowamy »

20 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Awstraliýa bilen Täjigistan Aziýa Kubogynyň çärýek finalyna çykdy

Awstraliýanyň we Täjigistanyň milli ýygyndy toparlary şu günlerde Katarda dowam edýän Aziýa Kubogynyň çärýek finalyna çykdy.
1/8 final oýnunda awstraliýalylar Indoneziýany 4:0 hasabynda ýeňdi. Pleý-off-yň indiki tapgyrynda olar Saud Arabystany - Günorta Koreýa jübütiniň ýeňijisi bilen oýnar.
Täjigistanyň milli ýygyndysy BAE-den gelen...

Dowamy »

32 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Türkmenistanyň zenanlar ýygyndysy futzal boýunça CAFA-2024 ýaryşyna gatnaşar

Türkmenistanyň milli ýygyndysy 2-12-nji fewral aralygynda Duşenbe şäherinde geçiriljek Merkezi Aziýa Futbol Assosiasiýasynyň (CAFA) Zenanlaryň Futbol çempionatyna gatnaşar. Bu barada Halkara habarlar merkezi habar berýär.
CAFA-nyň metbugat gullugynyň habaryna görä, kubok ugrunda Gyrgyz Respublikasynyň, Eýranyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň w...

Dowamy »

30 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Türkmenistanly futbol eminleri CAFA-nyň maslahatynda hünär kämilligini artdyrdylar

Türkmenistandan FIFA-nyň üç emini Daşkentde Merkezi Aziýa futbol assosiasiýasynyň (CAFA) eminlik maslahatyna gatnaşyp, hünär başarnygyny ýokarlandyrdylar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär.
CAFA-nyň metbugat gullugynyň habaryna görä, maslahatyň dowamynda Owganystandan, Eýrandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan,...

Dowamy »

33 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Altaý Baýyndyr “ManÝunaýtedde” oýnan ilkinji türkiýeli futbolçy boldy

Türkiýäniň milli futbol ýygyndysynyň derwezebany Altaý Baýyndyr taryhda Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” klubunda oýnan ilkinji türkiýeli oýunçy boldy. Report agentliginiň habar berşi ýaly, derwezeban Angliýanyň Kubogynyň 4-nji tapgyrynyň “Nýuport Kaunti” toparyna garşy oýnunda başlangyç düzüm bilen meýdança çykdy.​
Oýun Baku wagty bilen 20:3...

Dowamy »

33 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago