Aziýanyň Kubogynyň 1/8 finaly: Iordaniýa soňky goşmaça minutlarda kam-bek etdi. Katar Palestinany utdy

Iordaniýanyň milli ýygyndysy 2023-nji ýylyň futbol boýunça Aziýanyň Kubogynyň 1/8 finalynda Yragyň toparyna garşy oýunda ýeňiş gazandy. Duşuşyk Kataryň Doha şäherindäki “Halifa Interneýşnl” stadionynda geçdi we 3:2 hasabynda tamamlandy. Oýnuň esasy wagtyna goşulan ýedi minutdan dördünji minutda iordaniýalylar 2:1 hasabynda utulýardy, ýöne soňky sek...

Dowamy »

30 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

1-nji fewralda "Al-Nasr" bilen "Inter Maýami" ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer

Penşenbe güni, 1-nji fewralda Saud Arabystanynyň "Al-Nasr" futbol kluby Er-Riýadyň möwsümleýin kubogynyň ýoldaşlyk oýnunda "Inter Maýami" amerikan kluby bilen oýnar. Oýun Er-Riýaddaky "Kingdom Arena" stadionynda geçiriler we Aşgabat wagty bilen 23:00-da başlar.
Oýna argentinaly hüjümçi Lionel Messi bilen portugaliýaly hüjümçi Kriştianu Rona...

Dowamy »

17 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Türkmen talyby jiu-jutsu boýunça boýunça Harkow oblastynyň çempiony boldy

Ukrainanyň Harkow politehniki institutynda bilim alýan türkmen talyby Babageldi Halimow 90 kilogram agram derejesinde jiu-jitsu boýunça boýunça Harkow oblastynyň çempiony boldy. Bu barada ORIENT Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasyna salgylanyp habar berýär.
Oblast çempionaty Ukrainanyň Milli Jiu-Jitsu söweş federasiýasy tarapyndan guraldy...

Dowamy »

16 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Rakitiç «Al-Şababa» geçmezden ozal lukmançylyk barlagyndan geçdi

Ispaniýanyň «Sewilýa» klubunyň horwat futbolçysy Iwan Rakitiç Saud Arabystanynyň «Al-Şabab» toparyna geçmezden ozal lukmançylyk barlagyndan geçdi diýip, RIA Nowosti habar berýär.
Bellenilmegine görä, 35 ýaşly ýarymgoragçy Saud Arabystanynyň kluby bilen 2025-nji ýylyň tomsuna çenli şertnama baglaşar.
Rakitiç Şweýsariýanyň «Bazel» topar...

Dowamy »

19 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Ramos Ispaniýanyň çempionatynda geçirilen oýunlaryň sany boýunça Messiden geçdi

«Sewilýanyň» goragçysy Serhio Ramos Ispaniýanyň çempionatynda geçirilen oýunlaryň sany boýunça argentinaly hüjümçi Lionel Messiden öňe geçdi. Bu barada žurnalist Pedro Martin özüniň «X» sosial ulgamyndaky (öňki Twitter) sahypasynda habar berdi.
Ramos Ispaniýanyň çempionatynyň 22-nji tapgyrynda «Osasuna» bilen duşuşyga gatnaşdy (1:1). Goragçy...

Dowamy »

15 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy Gazagystanyň futbol ýygyndysy bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer

14-nji martda Türkmenistanyň we Gazagystanyň futbol bioýunça milli ýygyndylarynyň arasynda ýoldaşlyk duşuşygy geçiriler. Bu barada HHM Gazagystanyň futbol federasiýasynyň Metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.
Iki toparyň tälimçileri ýetip gelýän duşuşygy saýlama oýunlaryna taýýarlygyň tapgyrlarynyň biri hasaplaýarlar. Türkmen futbolçyl...

Dowamy »

15 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

«Real» 2022/23-nji möwsümiň netijeleri boýunça dünýäde iň girdejili klub boldy

«Deloitte» halkara konsalting kompaniýasy 2022/23-nji möwsümiň netijeleri boýunça iň girdejili Ýewropa klublarynyň sanawyny düzdi.
Birinji orny (geçen möwsüm bilen deňeşdirilende) 831 million ýewro gazanan Madridiň «Realy» eýeledi. Ikinji orunda Angliýanyň premýer-ligasynyň (APL) we Çempionlar ligasynyň ýeňijisi «Mançester Siti» (826 million...

Dowamy »

31 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Aziýanyň Kubogynyň 1/8 finalyna gatnaşjak jübütleriň ählisi belli boldy

25-nji ýanwarda Aziýanyň Kubogynyň toparlaýyn tapgyrynyň iň soňky duşuşyklary geçirildi we ýaryşyň 1/8 finalynda duşuşjak jübütleriň ählisi belli boldy. Belläp geçsek, öz toparlarynda üçünji orny eýelän iň gowy ýygyndylar öz aralarynda saýlama duşuşyklaryny geçirerler.
Aziýanyň Kubogy. 1/8 final:
Täjigistan — BAE;
Yrak — Iordan...

Dowamy »

27 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Messi “Inter Maýami” klubuna geçip, onuň bahasyny 74% ýokarlandyrdy

Argentinaly hüjümçi Lionel Messiniň geçen tomus “Inter Maýami” amerikan klubuna geçmegi klubuň, şeýle-de tutuş MLS-iň maliýe ýagdaýyna oňyn täsir etdi. Bu barada championat.com habar berýär.
Çeşmäniň maglumatlaryna görä, soňky ýylda “Inter Maýaminiň” bellenilen bahasy 74% ýokarlandy we häzir 1,2 mlrd dollara barabar. Şeýle-de, amerikan klubu...

Dowamy »

26 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Tim Szýu amerikaly Kit Turmana garşy titul goragyny geçirer

Bütindünýä boks guramasynyň (WBO) wersiýasy boýunça birinji orta agramda dünýä çempiony awstraliýaly Tim Szýu amerikaly Kit Turmana garşy titul goragyny geçirer. Bu barada ESPN neşirine salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
Çeşmäniň maglumatlaryna görä, söweş 30-njy martda Las-Wegasda meýilleşdirilýär.
Szýu 29 ýaşynda, ol öňki absol...

Dowamy »

16 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

99 ýaşly kanadaly suwda ýüzüji üç dünýä rekordyny täzeledi

99 ýaşly kanadaly suwda ýüzüji Betti Brýussel öz ýaş toparynda (100-104 ýaş) üç dünýä rekordyny täzeledi. Rekord Kanadanyň Saaniç şäherinde geçirilen ýaryşda goýuldy. Ol 400 metr aralygy erkin usul bilen öňki rekord eýesinden tas dört minut çalt ýüzüp geçdi. Bu barada “The Guardian” neşirine salgylanyp, championat.com habar berýär.
Şeýle-de,...

Dowamy »

21 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Höwesjeň futbolçylar Angliýanyň Kubogynyň 1/8 finalyna çykmagy başardylar

Futbol boýunça Angliýanyň Kubogynda garaşylmadyk waka boldy. Derejesi boýunça ýurduň altynjy diwizionyna degişli bolan «Meýdstoun» höwesjeňler kluby ikinji diwiziona degişli «Ipswiç Taun» toparyny ýeňip, ýurduň Kubogynyň 1/8 finalyna çykdy.
Duşuşyk «Ipswiçiň» stadionynda geçirildi we 2:1 hasabynda «Meýdstounyň» peýdasyna tamamlandy. Topara ý...

Dowamy »

16 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Hawi möwsümiň ahyrynda «Barselonadan» gider

«Barselona» futbol klubunyň baş tälimçisi Hawi möwsümiň ahyrynda wezipesinden aýryljakdygyny habar berdi.
Şenbe güni Ispaniýanyň çempionatynyň 22-nji tapgyrynyň oýnunda katalon kluby öz meýdançasynda «Wilýarrealdan» 3:5 hasabynda ýeňildi. Klub çempionatyň sanawynda üçünji orunda barýar we birinji orundaky Madridiň «Realyndan» 10 utuk yza gal...

Dowamy »

16 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

FIFA-nyň başlygy Infantino janköýerleriniň jynsparazlygy üçin toparlara ýeňliş bermäge çagyrdy

Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) prezidenti Janni Infantino janköýerleri jynsparazlyk görkezen toparlara tehniki ýeňliş bermäge çagyrdy. Bu barada guramanyň «X» sosial ulgamyndaky sahypasynda (öňki Twitter) habar berilýär.
«Janköýerleri jynsparazlyk görkezen we özüni alyp barşy oýnuň kesilmegine ýa-da togtadylmagyna sebäp bolan topara g...

Dowamy »

37 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

«Sewilýa» FK täze zehinleri Scout Adviser emeli aň guralynyň kömegi bilen gözläp başlar

«IBM» amerikan tehnologiýalar kompaniýasy we Ispaniýanyň «Sewilýa» futbol kluby hyzmatdaşlyk barada ylalaşdylar. Onuň çäklerinde emeli aň bilen işleýän «Scout Adviser» guraly sport guramasynyň ygtyýarynda bolar. Bu barada «IBM-niň» resmi web sahypasynda habar berildi.
«Scout Adviser» «IBM Watsonx» emeli aň platformasyna esaslanýar we onuň iş...

Dowamy »

36 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

Fýodor Ýemelýanenko Maýk Taýson bilen bolup biljek söweş barada aýtdy

MMA-nyň russiýaly söweşijisi Fýodor Ýemelýanenko dünýäniň öňki absolýut çempiony Maýk Taýson bilen boks düzgünleri boýunça bolup biljek söweş barada aýtdy. Habar berlişi ýaly, taraplaryň ikisi-de söweş geçirmäge razy. Fýodoryň aýtmagyna görä, söweşi geçirmek üçin diňe maliýe meselesini çözmek galdy diýip, championat.com belleýär.
“Söweşi Sau...

Dowamy »

16 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

«Real» 2022/23-nji möwsümiň netijeleri boýunça dünýäde iň girdejili klub boldy

«Deloitte» halkara konsalting kompaniýasy 2022/23-nji möwsümiň netijeleri boýunça iň girdejili Ýewropa klublarynyň sanawyny düzdi.
Birinji orny (geçen möwsüm bilen deňeşdirilende) 831 million ýewro gazanan Madridiň «Realy» eýeledi. Ikinji orunda Angliýanyň premýer-ligasynyň (APL) we Çempionlar ligasynyň ýeňijisi «Mançester Siti» (826 million...

Dowamy »

17 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

Aziýanyň Kubogynyň 1/8 finalyna gatnaşjak jübütleriň ählisi belli boldy

25-nji ýanwarda Aziýanyň Kubogynyň toparlaýyn tapgyrynyň iň soňky duşuşyklary geçirildi we ýaryşyň 1/8 finalynda duşuşjak jübütleriň ählisi belli boldy. Belläp geçsek, öz toparlarynda üçünji orny eýelän iň gowy ýygyndylar öz aralarynda saýlama duşuşyklaryny geçirerler.
Aziýanyň Kubogy. 1/8 final:
Täjigistan — BAE;
Yrak — Iordan...

Dowamy »

16 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

Drikus dýu Plessi UFC-niň orta agram derejesindäki ýeňijisi boldy

Günorta Afrikanyň garyşyk söweş sungatynyň (MMA) söweşijisi Drikus dýu Plessi Absolýut söweşijiler çempionatynyň (UFC) orta agram derejedäki çempiony adyny almak ugrundaky göreşde amerikaly Şon Striklendi ýeňdi. UFC 297 ýaryşy Torontoda geçirildi diýip, TASS habar berýär.
Dýu Plessi eminleriň bölünen karary bilen garşydaşyny ýeňdi we UFC-niň...

Dowamy »

16 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago

Formula-1 Madridde Ispaniýanyň Gran-prisini geçirmek barada 10 ýyllyk şertnama baglaşdy

Formula-1 2026-njy ýylyň möwsüminden Ispaniýanyň Gran-prisiniň Madridde geçiriljekdigini yglan etdi. “Patyşalyk” ýaryşlarynyň metbugat relizinden gelip çykyşy ýaly, şertnama 10 ýyl möhlet bilen baglaşyldy, ol 2035-nji ýyla çenli hereket eder.
Habar berlişi ýaly, Ispaniýanyň paýtagtyndaky ýaryş ýolunyň uzynlygy 5,47 km bolmaly. FIA-nyň omolog...

Dowamy »

18 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 weeks ago