Nurmagomedow — Getji duşuşygy Abu Dabide bolar

Nurmagomedow — Getji duşuşygy Abu Dabide bolar
UFC-niň ýeňil agramda häzirki çempiony Habib Nurmagomedow amerikaly söweşiji Jastin Getjä garşy söweşiniň Abu Dabide geçiriljekdigini aýtdy. Bu barada interfax.ru habar berýär.

«24-nji oktýabra garaşmaly. Bu söweş geçiriler diýip umyt edýärin. Ol Abu Dabide «Göreşijiler» adasynda...

Dowamy »

420 0
Sport, 12 tarapyndan 5 months ago

Habib Nurmagomedow žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi

Habib Nurmagomedow žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi
Absolýut göreş çempionatynyň (UFC) çempiony Habib Nurmagomedow žurnalistleriň soraglaryna jogap berdi. Russiýaly göreşiji amerikaly Jastin Getji bilen titul göreşini anons etdi, iýulda koronawirusdan ýogalan kakasyny ýatlady, şeýle-de ýaňy başlan göreşijiler bilen tejribesini paýlaşdy...

Dowamy »

488 1
Sport, 12 tarapyndan 5 months ago

"Bawariýa" "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňip, ýarym finala çykdy

"Bawariýa" "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňip, ýarym finala çykdy
Çempionlar ligasynyň çärýek finalynda “Bawariýa” "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň her ýarymy birmeňzeş - 4:1 hasap bilen tamamlandy.

Katalon kluby ýewrokubok duşuşygynda ilkinji gezek şeýle köp pökgini öz derwezesinde gördi. Sports.ru-nyň habaryna gö...

Dowamy »

466 3
Sport, 12 tarapyndan 5 months ago

«PSŽ» soňky minutlarda Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykdy

«PSŽ» soňky minutlarda Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykdy
Düýn Lissabonda Çempionlar ligasynyň «Sekizleriň finaly» başlandy. Munda çärýek final tapgyryndan başlap, her gapma-garşylygyň ýeňijisi bir oýunda kesgitlenilýär.

Birinji çärýek final duşuşygynda «Atalanta» oýnuň 26-njy minudynda Paşaliçiň geçiren goly bilen duşu...

Dowamy »

377 0
Sport, 12 tarapyndan 5 months ago

Getji Nurmagomedowyň iň esasy gowşak ýerini aýtdy

Getji Nurmagomedowyň iň esasy gowşak ýerini aýtdy
Amerikan türgeni Jastin Getji UFC-niň ýeňil agramdaky russiýaly çempiony Habib Nurmagomedow özüni aňrybaş göreşiji hasaplaýar diýip belledi. Onuň sözlerini Ria Nowosti getirýär.

Nurmagomedow – Getji tutluşygy 24-nji oktýabrda geçiriljek UFC 254 ýaryşynyň esasy wakasy bolar. Häz...

Dowamy »

491 2
Sport, 12 tarapyndan 5 months ago

Nurmagomedow Getjini oktagonda “gark etmäge” söz berdi

Nurmagomedow Getjini oktagonda “gark etmäge” söz berdi
Garyşyk başa-baş göreşiň rus göreşijisi Habib Nurmagomedow amerikaly Jastin Getji bilen boljak göreşini teswirledi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Öň, teswirçi Jo Rogan öz Instagramdaky akkauntynda Getjiniň türgenleşiginden wideony ýerleşdirdi.

“Jastin...

Dowamy »

3760 4
Sport, 12 tarapyndan 5 months ago

Taýson Roý Jonsy nokaut bilen ýeňmek isleýändigini mälim etdi

Taýson Roý Jonsy nokaut bilen ýeňmek isleýändigini mälim etdi
Karýerasyna täzeden başlan tanymal boksçy Maýk Taýson Roý Jons bilen boljak söweşi barada aýtdy.

Sekiz döwden ybarat boljak söweş 12-nji sentýabrda geçiriler.

“Öňki şöhratymy dikeltmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn. Söweşi nokaut bilen tamamlamaga müm...

Dowamy »

419 1
Sport, 12 tarapyndan 5 months ago

MakGregor Hamzat Çimaýewiň çagyryşyny kabul etdi — UFC-niň prezidenti

MakGregor Hamzat Çimaýewiň çagyryşyny kabul etdi — UFC-niň prezidenti
UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt irlandiýaly Konor MakGregoryň asly çeçen bolan şwesiýaly türgen Hamzat Çimaýewiň söweş çagyryşyny kabul eden twitine seslendi. Onuň sözlerine görä, irlandiýaly pälwan Çimaýewe garşy söweşmäge taýýardygyny hakykatdan-da açyk mälim edipdir. Bu ba...

Dowamy »

436 1
Sport, 12 tarapyndan 5 months ago

Döwletjan Ýagşymyradow ACA-nyň sanawynyň birinji ornunda

Döwletjan Ýagşymyradow ACA-nyň sanawynyň birinji ornunda
Türkmenistanly türgen Döwletjan Ýagşymyradow garyşyk söweş sungat bolan ACA-nyň ýeňil agramdaky türgenleriniň sanawynda birinji orny eýelýär. Bu barada guramanyň resmi saýty habar berdi.

31 ýaşly ildeşimiziň ACA-nyň häzirki çempionydygyny ýatladýarys. Sanawda ikinji orny...

Dowamy »

488 3
Sport, 12 tarapyndan 5 months ago

Meşhur boksçy 15 ýyldan soň ringe çykýar

Boksuň ägirtlerinden Maýk Taýson täzeden ringe dolanýar. 54 ýaşly boksçy 15 ýyldan soň, ilkinji boks tutluşygyny geçirer. Ol sentýabr aýynyň 12-sine özi ýaly köne boksçt Roý Jons Junior bilen duşuşar. Kaliforniýada geçiriljek bu taryhy duşuşyk 8 raunddan ybarat bolar. Karýerasy boýunça 58 tutluşyk geçiren Maýk Taýson soňky gezek 2005-nji ýylda Kewi...

Dowamy »

508 3
Sport, Arslanalayew tarapyndan 5 months ago

"Liverpul" "Çelsi" toparyny 5-3 hasabynda ýeñmegi başardy we APL çempionlyk baýragyny öz adyna resmileşdirdi.

"Liverpul" "Çelsi" toparyny 5-3 hasabynda ýeñmegi başardy we APL çempionlyk baýragyny öz adyna resmileşdirdi.

Surat 1| 37-nji tapgyr duşuşyklaryndan soñky jedweldäki ýagdaý.
Surat 2| 37-nji tapgyrdaky toparlaryñ netijeleri.
Surat 3| 38n-nji tapgyrda bolmaly oýunlar.

Dowamy »

365 0
Sport, MrOKaS tarapyndan 5 months ago

"Ýuventus" topary bugün yzly-yzyna 9-njy gezek A seriýanyñ çempionlygyny gazanmagy mümkin.

"Ýuventus" topary bugün yzly-yzyna 9-njy gezek A seriýanyñ çempionlygyny gazanmagy mümkin.

Bugün Italiýa A seriýasynyñ 35-nji tapgyrynda "Udineze" "Ýuventus" topary bilen duşuşyk geçirýär.

Maurissio Sarri topary jedwelde birinji orunda "Atalanta"dan 6 açkolyk tapawut bilen öñde barýar. Bundan daşary "Ýuventus"da galdyr...

Dowamy »

363 3
Sport, MrOKaS tarapyndan 5 months ago

Serdar Azmun Russiýanyň Premýer ligasynyň iň ökde hüjümçisi boldy

Serdar Azmun Russiýanyň Premýer ligasynyň iň ökde hüjümçisi boldy
Eýranly futbolçy, etniki türkmen Serdar Azmun Tinkoff — Russiýanyň Premýer ligasynyň (RPL) 2019/20 möwsüminiň iň ökde hüjümçisi bolmagy başardy. Sankt-Peterburgyň «Zenit» klubynyň hüjümçisi bu möwsümde öz hasabyna 17 pökgini ýazdyrmagy başardy, diýip TASS habar berýär.
...

Dowamy »

286 0
Sport, 12 tarapyndan 5 months ago

Ispaniýa La liga oýunlary hem tamamlandy.

Ispaniýa "La liga"synda iñ soñky 38-nji tapgyr hem tamamlandy. Bu tapgyrda çempionlygy wagtyndan öñ gazanan "Real Madrid" bilen "Leganes" toparlarynyñ ortasyndaky duşuşykda hasap deñe-deñ boldy.

Toparyñ 38-nji tapgyrdaky netijesi:

           Leganes   2-2   Real Madrid
Braýan Hil 45'              Serhio Ramos 9'...

Dowamy »

330 4
Sport, MrOKaS tarapyndan 5 months ago

Kriştiano Ronaldo sebäpli ýene bir rekort.

Kriştiano Ronaldodan sebäpli ýene bir rekort.

Italianyñ "Ýuventus" topary A seriýada öz adyna rekort ýazdyrmaga miýesser boldy. Ýagny Turinlikler A seriýa 34-nji tapgyrynda "Lassiýo" toparyny 2-1 hasabynda ýeñmegi başardy. Ronaldo öz adyna iki gol ýazdyran oýunda "Ýuventus" bu möwsümiñ yzly-yzyna 11 oýundan bäri iki we ondan köp gol...

Dowamy »

353 2
Sport, MrOKaS tarapyndan 5 months ago

Habib Nurmagomedow UFC 253 ýaryşynda çykyş etmez

Habib Nurmagomedow UFC 253 ýaryşynda çykyş etmez
Russiýaly göreşiji, UFC-niň ýeňil agramdaky çempiony Habib Nurmagomedow 19-njy sentýabrda geçirilmegi meýilleşdirilen Absolýut göreş çempionaty (UFC) — 253-de çykyş etmez. TASS agentliginiň habar bermegine görä, bu barada türgeniň menejeri Rizwan Magomedow habar berdi.

UFC-253 ý...

Dowamy »

345 3
Sport, 12 tarapyndan 5 months ago

Fudbol janköýerleri üçin täzelik!!!

Habaryñyz bar dünýämize koronavirus adynyñ girip gelmegi bilen köp zatlara çäklendirme gizirildi. Baýramçylyklardyr toý, dabarlar hem-de medeni çäreler wagtlaýynça berilmeli wagty uzaldyldy ýa-da indiki ýyla galdyryldy. Şol sanda abraýy bilen Dünýa Çempionatynda soñky ikinji ýerde durýan Ýewropa Çempionlar Ligasyna (ÝÇL) hem öz tasirini ýetiren kor...

Dowamy »

377 4
Sport, MrOKaS tarapyndan 6 months ago

Ýazda 8 sany fudbolçy "Ýuventus"dan gitmegi mümkin.

Ýazda 8 sany fudbolçy "Ýuventus"dan gitmegi mümkin.

Italianyñ "Ýuventus" topary oýunçylar düzimine özgerişleri gizirmegi maksat edinýär. Topar düziminden Blez Matýuidi, Mattia De Şilo, Sami Hedira, Daniele Rugani, Federiko Bernardeski, Luka Pellegrini, Gonsalo Iguain we Kristian Romerolar gitmegi mümkin. "Turin"likler topary düzimini...

Dowamy »

393 8
Sport, MrOKaS tarapyndan 6 months ago

Real Madrid ÇEMPION!!!

Ispaniýa "La liga" çempionatynyñ 37-nji tapgyr oýunlary tamamlanandan soñ häli ýene bir tapgyr barlygyna garamazdan Real Madrid topary wagtyndan öñ öz çempionlygyny resmileşdirdi. Geçen tapgyrda öýinde Alfredo Di Stefano satdadionynda Vilyarreal topary bilen güýç synanyşan Madrid kluby 2-1 hasabynda ýeñiş gazandy. Edil şol tapgyrda çempionlyga esas...

Dowamy »

381 4
Sport, MrOKaS tarapyndan 6 months ago

Idman, Warzish we Footbal HD kanallaň biss kody

@Yzganttm agza bilýän tw-leriňiziň biss kody bar bolsa paýlaşaýyň diýen eken. Menem 3 sany belli kanallaň biss kodlarynyň suratyny paýlaşýän. Üýtgäbem dur welin, edil üýtgäýen däldir-dä.

Dowamy »

478 4
Sport, messibet tarapyndan 6 months ago