Dünýä Futbol Çempiýonaty-2018 Russiýadan alynmagy mümkinGermaniyanyň kansleri Merkel Russiýa garşy ekonomiki sanksiýa (bir döwlete garşy ulanylýan jezalandyryş çäreleri) ulanmalydygyny we muny Ýewropa ülkeleriniň çalt ulanmalydygyny belledi. Ukraýindaheläkçilige uçran Malaýziýa uçaryny Russiýa tarapyndan ýarag kömegi berilen Donesk Halk Respubikasynyň düşürendigi öňe sürülýar. Merkeliň kärdeşi Mihael Fuhs Dünýä Futbol Çempiýonatynyň Russiýadan alynmagynyň ekonomiki sanksiýadan has täsirli boljagyny aýtýar. Çempiýonatyň Germaniýa ýada Fransiýa berilmegi mümkin

Köneler, messibet tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir