OLIMPIADA YATYRYLDY!!!

Mary welaýatynyň Garagum etrabynda geçiriljek ders bäsleşiginiň etrap tapgyry yatyryldy! Olimpiada başga gune geçiriler! Başga haysy yerde ders bäsleşigi yatyrylan bolsa siz hem yazyp bilersiňiz!

Dowamy »

204 14
Bilim, 2 days ago


Derby oýunlar!!!

Inter-Juwentus şu gün gije sagat 00:30da Beşiktaş-Galatasaray şu gün agşam sagat 21:00da

Dowamy »

99 11
Sport, 6 days ago


NÄME DİÝERDİŇİZ???

Eliňizde mikrafon bolsa, bütin dünýä sizi diňleýän bolsa, siz näme diýerdiňiz? Jogaplarynyza garaşýan!

Dowamy »

156 9
Sorag-jogap, 1 week ago


TRANSFER TÄZELİKLERİ

Dortmunyň «Borussiýa» futbol kluby «Zenidiň» hüjümçisi, eýranly türkmen Serdar Azmun bilen gyzyklanýar.

«Tuttomercatoweb» web saýtynyň habaryna görä, Sankt-Peterburg şäheriniň topary 20 million ýewro beren topara oýunçyny bermäge taýýar. Azmunyň «Zenitde» 2019-njy ýyldan fewralyndan bäri çykyş edip gelýändigini ýatladýarys.

Dowamy »

186 22
Sport, 1 week ago


Täze agza !!!

Salam dostlar menem täze agzaňyz menem araňyza goşarsyňyz diýip umyt edýän!!! Özüňiz bilen tanyş edäýseňiz!!!!

Dowamy »

235 33
Sorag-jogap, 1 week ago