Salam agzalar, bu saýtda seredip otyrsak, ähli ugurlar boýunça tema açylýar... esasanam politika, syýasat umuman şuňa meňzeş köp gaýtalanýan temalar... Bu gün bolsa men aşpezlik barada tema açýan bu temada öň açylan bolmagy ahmal, menki biraz üýtgeşigirak, ýagny erkek aşpezler barada... Bilýän bolsaňyz, erkek kişileriň bişirýän tagamlary, has datly tagamly bolýandyr..... Siziňem araňyzda, datly naharlar bişirýäniňiz bardyr....

Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir