Goşgy ýazmakda özümizi synap göreliňmi? Hiç hili baýraksyz, hiç hili dawasyz, hiç hili jenjelsiz)
Mysal üçin, men bir setir berýän goşgyň özeni üçin. Şol setir esasynda bir goşgy ýazmaly. Öz ukybymyzy synaga salyp gördügimiz bolar. Näme diýýäňiz?

Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir