Ömrüň manysy näme? Näme üçin ýaşaýaňyz. Kim näme pikir edýän bolsa ýazsyn. Men ters subut etmekçi.

Köneler, sukomoto tarapyndan 11 years ago
  sukomoto 11 years ago
 • başda o dünyane degişli manyly peydalar etsen...
  DoJiGat | 2009-12-02 07:53:09

  adam öz-özüne akyl ýetirmekden ejiz ýaradylypdyr.
  Gowhera 11 years ago
 • Name yone olum-olum diyip, pessimistik(lapykech)jogap beryarsin, ya sen asyl seyle hasiyetdemi, onyn bolmaya, sen ozune sorag ber:men name ucin yasayan? menin maksadym name?
  onsonam,sen omrun manysy yok diyip hic hachan subut edip bilmersin!!! Onun nahili manylydygy eyyam BEYIK adamlar tarapyndan subut edildi! Ach Magtymgulynyn kitabyny, Kerim aaganyn, Gurbannazar Ezizowyn kitaplaryny, oka ana shonda goz yetirersin. Sana berjek maslahatym: ruhubelent bol! Olum bar, yone ol bar diyip aydyp oturma ol kore malim...
  Feya 11 years ago
 • Oz karin ussady bolaňda-bolmaňda = soňy ölüm;
  maksadyna yeteňde ýetmäňde = soňy ölüm;
  SHADYYAN ýAşaňda ýaşamaňda = soňy ölüm.
  Ömür bolsa gözüňi açyp-ýummaňkaň geçýär.
  sukomoto | 2009-12-02 04:59:32
  sen bu zatlary kim uchin aydyan? sony olumdigini bilmeyan adam yokdur. "men barybir olmeli" diyip hich zat etman gezyanlerem yokdur. shu yashayysha gelen ynsan sonunda bar zadyn yok bolup gitjegine garaman, onunde kop maksatlary goyup, oz omrunin manysy hokmunde yetishdiginden oz maksadyna yetmekci bolya.
  sen bar zadyn sony olum diyip, ozuni bar zadyn keypinden alyp galyan! sen munyn bilen hich zat dokozat edip bilmersin!
  Feya 11 years ago
 • test yapylanokmay...!
  sukomoto 11 years ago
 • meniň dokazat etjek bolýan zadyma ýok.
  ýöne sonunda bar zadyn yok bolup gitjegine garaman, onunde kop maksatlary goyup, oz omrunin manysy hokmunde yetishdiginden oz maksadyna yetmekci bolmakdan hiç hili peyda yokda.
  Feya 11 years ago
 • meniň dokazat etjek bolýan zadyma ýok.
  ýöne sonunda bar zadyn yok bolup gitjegine garaman, onunde kop maksatlary goyup, oz omrunin manysy hokmunde yetishdiginden oz maksadyna yetmekci bolmakdan hiç hili peyda yokda.
  peyda yok bolsa, sen name uchin yashap yorsun??!!
  sukomoto 11 years ago
 • men näme üçin ýaşap ýörünmi? belli däl.
  jullik 11 years ago
 • Samuray sana samsyk diysega gaty gorjek,gowy diysegem owunjek dymyp otursanam kop bolgusuz test taparsyn,name diymelow sana. Biderek yashap yormede biledini alayow,barde name un yashayanyn belli dal bsa,arkayyn bol bilet besplatno
  DoJiGat 11 years ago
 • başda o dünyane degişli manyly peydalar etsen...
  DoJiGat | 2009-12-02 07:53:09

  adam öz-özüne akyl ýetirmekden ejiz ýaradylypdyr.
  sukomoto | 2009-12-02 20:20:28


  herkimede degişli...
  Piljagaz 11 years ago
 • sukomota bar zadyn soni olum bolsa, sen geljek nesilini yagny (ogul, agtyk cowlugyny pikir edip yasha) solar nadip yasharka diyip yagshilik etde gidiber bar zadin in soni yitip gidyan bolsa sholar gadryny bilerler, doga ederler, bellki jennetlik bolarsin, adamlara gowylyk edip yasha, tash atana gul at diyipdirler, ahiryetini pikir edip yasha!... Olum olum diyip aldyna, sheyle olesin gelse gel orsyede ozum garsy alayin, bir iki gun yashadip kellane yarag tutayin, shonda goreli olesin gelyami yada yok, biderek tema acip adamlar bilen jedel etme!Gayrat etde!
  DoJiGat 11 years ago
 • PİLJAGAZYN GAHARYNY GETIRIPDIRLEROWWWWWWWWWWWW.
  Piljagaz 11 years ago
 • Hayranow men adamlara!
  Feya 11 years ago
 • ASLYNDA O HILI ADAMA "GEL ÖLMÄGE KÖMEK EDEYIN" DIYMÄN, OÑA DURMUSHYÑ MANYSYNA DÜSHÜNMÄGE KÖMEK ETMELI!
  Piljagaz 11 years ago
 • Men ona dusundurip yazdim feya, sonundan yazdim olesi gelse, gel diyip, tokayda yer kop!barsi tokaylik dine kop adamin jesetleri bar!
  Piljagaz 11 years ago
 • Shonda gowy adyny bilerler shon orsyedin tokayinda olupdir diyip
  singlehunter 11 years ago
 • money,car,girls,power-what i am living for!!!
  sukomoto 11 years ago
 • men psiholog, sizi bagtly etjek bolup ýazýan, adamlar. bu ýazanlaryňyz gowy, ýöne ýeterlik däl.
  sukomoto 11 years ago
 • pikirleniş ukybyňyz weak diýsem
Teswir ýazmak üçin Içeri gir