Bilesim geldi

Salam nahili yagdaylarynyz men sizden bir zat sorajak isleseniz jogap yazyn islemeseniz oz isiniz!!!! Biz joralarymyz bilen bir zadyn ostunde jedellesdik oglanlar nahili gyzlary gowy goryaler?
1) Owadan gyzlarymy
2) Akylly gyzlarymy
Oglanlar ozlerine akyl beryan gyzlardan name ucin gacyalar?
Akylly bolmak name? Oglanlara...

Dowamy »

1512 18
Köneler, 10 years ago