Seniň üçin durmuşda iň möhüm zat?

Durmuşa her kim özüçe garaýar. Beýik hytaý akyldary Konfusiý ,,Maňa kitapdan doly otag we gülden doly bag bolsa, hiç zat gerek däl" diýýär. Hindi oktýory Shahid Kapoor :,,Meniň üçin dünýädäki zerur zat:ak futbolka, gara jinsi, we el-ýüz ýuwar ýaly bir suw bolsa boldy" -- diýýär. Başga-da mysallar köp-le. Emma biziň üçin zerur zat nämekä?! Elbetde...

Dowamy »

1336 24
Köneler, 10 years ago