Söýgü diyilyan zat barmyka?Gaty köp gyzlary we oglanlary gördüm ilki bashda söyüshýäler.(leyli meznun bolyalar).Hamala diyersin bir-birinden hich hachan ayrylmajak yaly.Son bolsa durmush guryalar.1-2 ay normalna yaşaşyalar,soňra bolsa günleri 1 bolsa gohlary iki.Gelin jalyja sabyrsyzrak bolsa chemedanyny alyp öyüne tarap ugrayar.Hany olaň öňkü söygülerni näme boldy?

Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir