Chata menzesh(3)

Biri-birimiz bilen taze yyly gutlamak uchin yene chata menzesh bir blok achyaryn. Gelin gutlalayn derdineshelin biraz-da tanyshalyn!?

Dowamy »

3221 249
Köneler, 12 years ago


Dushmanyn saklama-syryn bilmesin

Kop wagt bari Talyplar.com girmandim. Girdim-de dogrusy gynandym.Bizin yashlarymyzyn geljegimizin sheyle yuwan suwjuk pikirleri yazyanlygy meni gynandyrdy.Bizin yashlarymyzyn bizin yurdumyzyn geljegi-yuzi-aynasy.Internet sahypasynda bolsa yashlaryn chekeleshyan chekishmesi gaty yenil.Gelin bu yerini chat meydanyna dal-de akyl;ly bashly oglan-gyz...

Dowamy »

1502 13
Köneler, 12 years ago


Iň bagtly pursadym

Iň bagtly pursadym...

Adamda bagtly we bagtsyz pursatlary hali-şindi bolýar.Haýsy biri köp ýa-da az biljek däl. Geliň gowusy diňe bagtly pursatlardan az hem bolsa käbirlerini ýatlalyň.Sebäbi bagtly pursadyň ýatlamasy şu gyşyň güni biraz bizi gyzdyrar. Ilki bilen özüm başlaýyn onda....

Dowamy »

1600 18
Köneler, 12 years ago


Turkmen dili durushda dondi

Hawa bizin ne gozel turkmen dilimiz birhili gun geldigiche bulashyp baryar.beyik Azadynyn ,Magtymgulynyn, Mollanepesin, Seydinin ,Zelilinin, Keminanin sozlan shirin dilleri sonky dowurlerde nahili yagdaylara dushdi.Bizin sozlerimizin arasynda ulanylyan, bashga dillerden giren agramsyz sozleri arassalamak bashardarmyka?Mysal wsyorawno-woobshe-mojet...

Dowamy »

3720 38
Köneler, 12 years ago


Bolsady ekeliň-le!?

Salam Ýaşlar!
Geliň ``Bolsady ekeliň``.Mysal üçin ilki men başlaýyneger isleseňiz
Ak guş bolup uçsadym
Öz ilime düşsedim
Öz ilimiň suwundan
gana -gana içsedim... ýa-da

Wah şu wagt bir ejemiň ajylyja unaşysy bolsady maňlaýymy derledip içäýsem şu sowuklamadan gutulaýsadym....<...

Dowamy »

2604 96
Köneler, 12 years ago