Name uchin??? (romantika)

"seret gozume?Chynmy eshden zatlam?Name uchin" men eyyam naçinji gezek gaytalayan shu soragy özümem bilemok,ol bolsa heykel yaly bolup shol yere seredip dur,Kawagt akja,enayja elleri bilen yüzüni tutyar..."gürlayda?jogap ber?hääää Name uchin ???" men nache sesime bat bersemem ol shol bolşy."hany meni söýýadina hemishe bile boljakdyn?Ol aydan söýgü...

Dowamy »

972 11
Köneler, 11 years ago


Da KING doglan gunin BILEN!!!


Daska dost doglan günüň gutly bolsyn,Hudaýjan saňa uzak ömür,sungatda we durmuşda üstünlik bersin.Ak gyz ýoldaşyň bolsyn
Bizem unutma rapstar bolaýsan :)
Dowam dost,öňe!!!

Dowamy »

4423 61
Köneler, 11 years ago