Londonda okayan talyplardan maslahat

Hormatly talyplar. hemmaniza salam.
Men Lodondan bir firmadan maşyn satyn aljak bolyan. Yöne o firma 50% puluny öninça göyber diyyarler. Men o kompaniyany entek tanamok. bu kompaniya barmy? Bar bolsa seyozny firmamy? Olara ynanyp önünden pul göyberip bolarmy?.....
Yöne olar mana satyş kontraktlaryny iberdiler.
Firmany adresi:...

Dowamy »

1372 0
Köneler, 12 years ago


Hemmanizi Atawatana çagyryaryn!!!!!


Hormatly talyplar!
Sizin köpiniz daşary yurtlarda okuw gwçyarsiniz. Daşary yurtlaryn hünarlerini öwrenyarsiniz we kamil dereca yetyarsiniz. Bu öran uly we gowy zat.
Yöne men bu yerde başga bir zady bellasim gelyar. Siz daşary yurtlara yöne yere gitmeyaniz ahyryn: Diymek Siz saylanyp seçilen adamlar. Munyn şeyledigine tüys yür...

Dowamy »

1820 19
Köneler, 12 years ago