yaradana,yaradanlaryna garshy wezipelerimizi doly berjay edip bilmek u.n bedenimizi we ruhumyzy maddy we manawy kessellerden goramak,berjay etmeli wezipelerimizi durmusha gechirip biljek basharnyga yetmekdir. beden we ruhumyzy bu wezipeleri oz yoly b.n yerine yetirmage pasgel boljak her hili kesellerden goramak,bedenimizi sag tutup bilmek,saglyk kadalaryny bilmek b.n we olara uygunlashmak b.n mumkindir.munun u.n pygamberimizde: "kyyamat gununde ynsandan onurti saglygyny gorap goramandygy soraljakdyr" diyipdir. dinimizde ybadatlar-da saglyk shertlerine oran baglydyr.ybadat hokmunde yerine yetiryan zatlarymyz bolan taret,gusul,butin bedenimiz b.n birlikde chalt-chalt kirleyan el,yuz,agyz,burun,ayak yaly agzalarymyzyn hemishe tamiz bolmagyny upjun edyar. beden saglygy eye bolan sansyz eshretlerimizin in ulusydyr.hormatly pygamberimiz: "alladan saglyk dilan,chunki bizin hich birimize kuwwatly bir imandan sonra saglyk yaly uly bir eshret berlen daldir" diyipdir. kesel bolmazlyk u.n,kesel getirjek her zatdan saklanmak,kesellanden sonra-da gowylashmak u.n gerekli her charani etmekde sowuk-salalyk etmezlik nebsimize garshy in mohum wezipamizdir. hormatly pygamberimiz hem: "allanyn gullary,ozunizi bejerdin.chunki haktagalla hich bir keseli onun dermanyny yaratman beren daldir.at we ok yaryshlaryny gechirin.wagtal wagtal kalplarynyzy rahatlandyryn" diyipdir.

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir