gyz:name diyyan saçymy gysgaldayynmy Oglan:gysgalt Gyz:gysgaltsam joralarym birhili görse Oglan:onda gysgaltma Gyz:name diyyan saçymy 7 sm kestirip gara boyatsamy ya badamjan renkinemi Oglan:boyat Gyz :uff hiç kömek etmeyan hiç hili pikirin yokmy Oglan:menden hakyky pikirimi sorayan bolsan düybündenden gysgaltma saçyny şeyle dursa has hem owadansyn Gyz:bar bolany şumy seretsene bir mana saçlarym gaty bulaşyk başgalar görse name diyyer Oglan:hiç zadam diymezler Gyz:baksana saçymy 9 sm kestirsem nahili bolar Oglan:9sm namejik düybünden syrdyryp al Gyz:sen dalimin görenler name diyer şeyle dursa gowy Oglan:şeyle dursun onda Gyz:uff name etsemkam düyn bir joram saçyn gaty uzyn diydi Oglan:diyse diysin Gyz:howada sizin saçynyz kiçijik we sonundan kel bolup dökülyar bu hakda zat bilmeyaniz Oglan:a sizin saçynyz bolsa wagtynda düşüp bilman agaryp renki zady galmayar kella howa bermeyar Gyz:saçyn düşüp başlanyna için yanyamy ölegay ölegay Oglan:bes et indi Gyz:name diyyan men hem edil senki yaly çolka etdirsemkam Oglan :isle aldyr isle galdyr isle jessie j yaly etdir ya lady gaga yaly takyr etdir mana tapuwudy yok men gidyan Gyz :dursana biraz men saçymy gysgaltsam stili göwnüne yaramasa .name etsemkam

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir