Bir filosofyn gyzy bar eken. Ona iki adam gudachylyga gelipdir. Gelenlerin biri garyp, beylekisem bay eken. Filosof gyzyny baya dal-de, garyba beripdir. Name uchin beyle edenini soranlarynda ol sheyle jogap beripdir: - Bay - samsyk adam. Bu bolshyna onun garyp galaymagy dash dal. Garyp bolsa akylly. Men onun baylyga eyye bolup eshretli durmushda yashajakdygyna ynanya.

Köneler, mirasymyz tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir