Siñek

Siñegiñ peydasy känmi zyýany???!!! Meniñ özümä peydasy kän diyyän birje mysal $olar bolmasa dünyä bir wagt porsardy

Dowamy »

763 3
Köneler, 8 years ago


"Öyleniljek gyz"a jogap

Dört gylygy bolsa galany bilenem oñush.sa bolar.1 yüregi ovadan bolsun 2 dogumly,basharjañ bolsun 3 yüz keshbi,syraty ovadan bolsun 4 Dini we dünyevi ylymdan habarly bolsun...Glavnyny aydaýyn ejeñ bilen eneli-gyz yaly bolsunlar.Yogsam"Yuvash gelin" kinosyndaky yaly üstüñde urshup dursalar kimiñ tarapyny caljak bir tarapyñ jana-jan eneñ bir tarapyñ...

Dowamy »

1069 4
Köneler, 8 years ago


Degishmeler dünyäsi

Iki sany it siñegi meyhanadan lül gammar bolup cykyalar.Biri, beylekisine diyyär dost peshkom giderismi ya-da ite garasharysmy.

Dowamy »

1324 9
Köneler, 8 years ago


Cylshymly tapmaca

Iki sany ayal gelyär öñlerindenem iki sany uly oglan gelyär.YAÑKY iki ayal oglanlara...SALAM ärlerimiz.,ärlerimiziñem ogullary diyyäler. Indi sorag?! Iki oglan, iki ayalyñ nämeleri bolyar?Jogap yazañyzda cynlakayrak bolaveriñ...Sag boluñ habarlashyancak.

Dowamy »

1095 15
Köneler, 8 years ago


Hindi kinosy

Hindi kinosynyñ atasy, raj kapur barada bilyäniñizi paylashyñ

Dowamy »

1109 4
Köneler, 8 years ago


Matal 1 2 globus

Matal...asmanda bar yerde yok,gelinde bar gyzda yok,sende bar mende bar...

Dowamy »

1140 13
Köneler, 8 years ago


Matal

Matal...adamyñ elinde,$eytanyñ dilinde alty ayagy bar, guyrugy bilinde

Dowamy »

1192 21
Köneler, 8 years ago