Salam saytyn agzalary we myhmanlary. Yene bir temajyk achayyn diydim. Tuweleme halkymyzyn kopusinin oyunde, hemmesinin diyen yaly chanak antennalar bar. Bir gozi aya bakya, bir gozi shetdaly kakya diyilishi yaly tuweleme hersi bir yana bakyar. Orsyete, turke, yewropa we sanasan sanap otyrmaly. Hemmesi diyen yaly mashgalalaryn yolbashchylary tarapyndan hem kan gozegchilikde saklanmayar. Chagalaryn gormeginde hich hili peydasy bolmayan, bolaysa zyyany bolyan urushganly, gan dokushikli filmler, ozune ayal ya är gozlap yorenleri tapyshdyryan gepleshikler, ya-da kop hojalyklaryn howes bilen goryan kamerasyny suyrap aydymchylan ya-da artistlan we yyldyzlan playazhlarda bir yeri achylmazmyka diyip halka gorkezjek bolyan gepleshikleri, ya bolmasa telegorujileri guldurmek uchin marketlerde ya-da halkyn kop uyshyan yerlerinde yap yalanach gyzlaryn onunden chykan bolmasy (dtw kanaldan bolyady), yarym we doly erotiki kanallar we shuna menzesh chagalara we ene-atalara peydasy duybunden bolmayan kanallar gynansagam oylerimizde doly gozegchiikde saklap bilman sony uly yalnyshlyklara eltyandigini hem boyun alman, oz-ozumize uly zyyan yetiryaris. Telewideniyede gorulyan kabir seriallar hem oz yalanlary bilen gelin-gyzlarymyzy ynandyryp anlaryny chuyredyamika diyyan. Onsonam yarym yalanach, hapa soygi (arassa soygi baradakylara diyemok) baradaky seriallara gozumiz owrenishyar we oz durmushymyzda hem adaty zat yaly dowam edyar. Indi men esasy tema gechsem seriallarynam gaty gowylary bar. Gormeklikde peydadan bashga zyyan bolup bilmejek seriallaram bar. Ona mysal edip soygi we atasynyn ogluna bolan hasraty hakynda, chagalykda doganlary tarapyndan guya tashlanyp atalaryna hem gurt iydi diyip yalan sozlap atalaryny uly bir hasrata goyan, kyssalaryn in bir gyzyklysy hasaplanyan Hezreti Yusup atly serialy men size gormegi maslahat beryan. Gynansagam heniz bu filmler turkmen diline gechirilmedik. Shonun uchin bu serialy bazarlardan alsanyz rus ya-da turk dilindedir. Hakykatdanam bu filmin dvd gornushindaki diskasynabazarlammyzyn kopusinde gabat gelmek bolyar. Chagalarymyzyn, ene-atalarymyzyn, ozumizin anymyzy bulashdyrmayan we milliligimizden dashlashdyrmayan, peydasy degjek filmdir multfilmleri bilyan bolsanyz shu yere gayrat edip yazayyn. Kopchulikden chykjak sesem kop bolyar. Belki sizin her bir teswiriniz agzalara we myhmanlara peydaly bolar umydy bilen wagtynyzy alanymy bagyshlan!

Köneler, Gooool tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir