Talyplan biri gijan yary toydan gelyaka acyk duran Lyuka gacya we gygyryp baslaya: - Kim bar? Komek etjek kim bar? Birdan yanynda perisde peyda bolya we : - Agenda girmani goysan, gyzlary aldamany goysan we hergun dersini okajagna soz bersen cykarayyn, diyya, talyp yene gygyryp baslady: - Baska kim bar? Komek etjek basga kim bar? ))) _ obaň ýaşaýjylarynyň arasynda maslahat, sorag jogap geçýa diyyädarow, ay 1 aýal garryja molla ýaşula sorag berýämişn: molla aga doktor bilen 1 gije bolsaň o dünyäde soragy näili diyipdr molla 4 ýyl otda ýanarsň diyipdr ay soň yene 1 aýal molla aga onna advokat bilen 1 gije bolsaň naili soragy bar diyipdr molla 2 ýyl otda ýanmaly bolarsň diyipdr ay 1 topar adamlaň içinde yaşrak geln molla aga onna molla bilen bolsaň soragy naili diyipdr weli molla: nä jigim göni jennede düşesň gelya oytyan diyipdir _ 1 gün 1 çagajygy sünnete yatyrypdrlar $o gün herkim ol çagajyga pul padarka beripdrler huday yola gelp bilmän ertesi gun gelen adam : Hany oglum pakyñy gòrein 5 mün manat berjek diyipdr weli o çagajyk : 10 müñ manat berde kakamyñkyny gòray diyipdr :-D

Köneler, Agent007 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir