6armel bagyşla!

6armel bagyşla! Men täzejeler temada oýun edip ýazdym, siz başga ýana çekensiñiz. Meñ üçin saýty taşlamañ, men ýöne-bir oýun edip ýazdym.
Sizden ötünç soraýan.

Dowamy »

1349 46
Köneler, 8 years ago


10 milion utuş

salam talyplar comyñ agzalary, geliñ biraz pikir alyşalyñ! täzelikde Fransiýada ýaşaýan bir sürüji lotoreýa biledinde 10 milion ýewro möçberinde utuş gazanypdyr. Onuñ bu utuşy diñe bir maşgalasyna däl, eýsem işleýän firmasy üçinem düşümli bolupdyr. Maliýe taýdan kösençlik çekip, ýapylmaga golaý baran ulag edarasynyñ ýük maşynyny sürýän ýigit, pulla...

Dowamy »

1760 62
Köneler, 8 years ago