Hz. Muhammet (s.a.w.): "dunya bir mulkdir. Onun in peydalysy baylygy hem salyh zenandyr" Balzac: "bir zenany dolandyran, bir milleti dolandyrar" Mowlana Jelaleddin Rumy: "zenan bolmasady, dunyade shatlyk bolmazdy" Hz. Ali(r.a): "Zenanlaryn in hayyrlysy; namysly we adamsyna boyun egyandir" Victor Hugo: "zenanlary owadanlygy ucin dal-de, zenan bolandyklary ucin soyerler" Ali Tayyar: "Zenany iki zat zenanlykdan cykarar: enegi we tekepbirligi"

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir