Bir gun patsa oz hyzmatkardir ulamalaryny yygnap denize syyahata cykyar denize bile cykanlarynyn arasynda heniz yas denize cykyp gormedik gogele oglan hem bar eken bu gami denze aralasan badyna denizden gorkup cirkin sesi bilen aglap ala goh turuzup ahli adamy bimaza edipdir muny nace kosesdirjek bolsalar hem hic ugruny tapmandyrlar ahyry patsadan rugsat alan bir dana ony denze oklap goyberipdir yanky hyzmatkar urunup gama yapysyp hopugyp helak bolman bari yanynda durka yankyny tutup gama mundiryaler hyzmatcydan indi ses seda cykmaya ulama mun syryny soranlarynda ol yany ol gamin gadryny bilenokdy indi bolsa bilya ol indi azar bermez diyipdir

Köneler, tekegyzytatyana tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir