essalowmaleýkim talyplar.comyn agzalary sagaman otyranmysynyz ýagdaýlarnyz gowy diýen umytda. ine bu gun hem ýagny talyplar.comda vipboy lakamy bilen tanalýan agzamyzyñ doglan güni. dost ýashyn uzyn görjegin gowylyk bolsyn allajan beslän arzuwlarñy hasyl eýlesin. iliñe, ýurdyña, ene ataña, söýen ýaryña we dostlarña wepaly oglan bol

Köneler, Grizli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir