salam hormatly agzalar bu gün ine biziň täze agzalarymyzyň biri bolan karat agzaň doglan güni, geliň onuň doglan günini gutlaýalyň şu ýerde. hawa karat agza sizi doglan güniňiz bilen gutlaýan uzak ýaşa! doglan günde süýji arzuw ediler ol arzuwlar maksadyňa ýetirer! ýene bir gezek uzak ýaşa.

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir