Poland VS Salam talyplar.com saýtynyň baýrakly bäsleşigine gatnaşýan hormatly agzalar. Ýene ikije günden Ýewropa çempionaty başlaýar. Ine menem şol bäsleşik üçin birinji oýnyň wagtyny we kim bilen kimiň duşuşýanyny goýýaryn. Onda näme öz prognozyňyzy goýuberiň. oýun 8-nji iyunda sagat 21:00-da başlaýar. Polşa we Gresiýa duşuşýar.

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir