Eje sözi sögünçlerde yoñ bolup, Gaplapdyr dünýäni misli bir duman. $eýle sögünçleri ulanýanlaryñ, Eje söýgüsinden edýärin güman. | Ejelermiz mydam howandar bolup, Bizi ulaldýarlar söyüp, apalap. Neneñ onsañ eje diyen sözi biz, Sögünçlerde ulanýarys hapalap. | Olary deñeýäs mukaddes käbä, Dürli-dürli sözler bilen öwýäris. Soñra bolsa sögünçlerde ulanyp, Nädip olañ mertebesin döwýäris?! | Sögünçlerde ulansak-da nijeler, Bilýän, asla kiçelmezler ejeler. Ýöne geli$meýär beýle sögünçler, Dileyän: bu endik ir-u-giç öler.

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir