Bardy agzy hatap ýaly bir itim. Göwsü bar göwsünden kem däldi atyň, Ýöwselläri bolmaz gurt-gara görse, Top kimin atylşy meňzärdi barsa. Ýüregi suwlydyr gaýly gijeler: Sen çaý içseň –ol söweşe tijener. Çarhlap-çarhlap naýza ýaly dişlerin, Seripdi kän çal börüleň läşlerin. Gartaşsada syr bildirmän nalaman, Süri goýny gorap gezdi Alabaý...

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir