salam talypcomçylar sag aman otyranmysyňyz (menem gowylaý) şu günem bir täzeräk gelen agzalarmyzyň doglan güni ekeni, gyzykly ýeri ol agzamyz entäk bärde ýazgam, ýazmandyra how, bary ýogy 5 teswir ýazan ekeni, onuňam 3-isini 1 temada ýagny şu temada ýazypdyr

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir