Ukrainanyň Ylym, bilim, ýaşlar we sport boýunça ministrliginiň resmi maglumatyna görä, Ukrainada 8 müň 300 töweregi türkmenistanly student bilim alýar. Türkmen studentleriniň sanynyň ýene-de köpelmegine garaşylýar. Bu barada şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň Ukraina eden sapary wagtynda Ukrainanyň prezidenti Wiktor Ýanukowiç hem aýdypdy. Resmi maglumatlara görä, daşary ýurtly studentler Ukrainanyň döwlet gaznasyna ýylda 115 million dollar çemesi girdejji getirýärler.

Köneler, pawel tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir