gulluk eden erkek bilen etmedigin arasyndaky tapawutlyk name, ili tapawut yok diyanizmi?????????????==!!!

Köneler, Shajy tarapyndan 8 years ago
  Makestm 8 years ago
 • men turkmenistanyma watanyma gulluk edyärin. Oglanlar gulluk gerek kabir oglanlar yapdyrya gullugyny onam name diyp yapyryan bilyanmi hic zada peydas diyp yapyalar oglanlar 2 yyl gulluk edenin gowy dami menä $u yapdyryanlar gorkyp yapdyryamyka diyan.
  Yegen 8 years ago


 • П - прости
  О - отец
  С - служба
  Т - такая
  magnit 8 years ago
 • Gulluk hezilow indi dagy hasam, iyyanje zatlarny görow esgerlen , men iymeyanimi iyyaler :D
  nfs4001 8 years ago
 • haýsy rotasynda bolduñ nfs4001?

  2nji rotasynda gulluk edip yörün (n10)
  makgush 8 years ago
 • 2nji rotasynda gulluk edip yörün (n10)
  nfs4001 | 2012-04-24 06:20:28
  sähetmyradowyñ rotasymy? Biziñem 2 ýyljagazymyz 20490'da geçipdi, mister apalañ saýasynda:-)
  nfs4001 8 years ago
 • sähetmyradowyñ rotasymy?

  Hawa. Mr matdiyew yadyndan cykanak gerek :D
  Shajy 8 years ago
 • eeee betyigit meni dinle, sen nadogry dushunme, diyjek bolyanymyn manysy gullugyny yapdyrtyanlar hakynda, sen diyanin dogry menin bir dostym gulluga gitmedi sewabi ol keselli yone yene bir gonshym bar hemme zady yetik sagdyn shol gitmedi umuman men gullukdan gelenime 2 yyl bolya on badyny nirde goryan bilmedim
  makgush 8 years ago
 • Hawa. Mr matdiyew yadyndan cykanak gerek
  nfs4001 | 2012-04-25 05:02:01
  hawa sholama bardy özi, indä ishden çykypdyr öýdýän? Dogrusy menä rotada dälde, aragatnashyk wzwodynda boldum, batalýonyñ ofiserlerini kän-bir tanabam baramok.
  nfs4001 8 years ago
 • @makgush haysy prziw?
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Murka94 7 years ago
 • aen chaga olup bilenok oytyan/ senden zat sorolonok ejen syrtynyn burdenip duron deshshijejigine sokup chykarayyn diysani/ oli gotyr bok dogonyn agzyna sukayin/ jigin diline sikeyin/ jiginkini yalayandyrlar/ barja gyz jigijiklerine oynodoyyn diysani/ elinden hich zadam gelenok weli pashyrdayanammy/ dogonyny wåñkildedip sikeynin shajysy!
  Makintos 7 years ago

 • dogonyny wåñkildedip
  sikeynin shajysy!  lol
  Guccitm 7 years ago
 • Mena 13007 H/B -de gulluk etdim :-)
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri