salam hormatly agzalar! Gowjamysyñyz? Temanyñ adyndan belli bol$y ýaly size göz bejermek barada gürrüñ etmekçi. Mümkin, kimdir birinìñ derdine ýarar. Uniwersitete howlugyp taksa mündim. Taksistem men diýen türkmen ýa$ulysy. Özümem açkilije. Ýañky ýa$uly sypaýylyk bn deg$ip ugrady. "oglum açkili ekeniñ welin gørýan welin köp okaýañ öýtýan?". "aýý ýokla edil beýlede däl." diyip jogap berdim. "gözun doga bitdi $eylemi yada soñ zayaladynmy?" "soñ zayaladym nagruska edip". "onsañ bu äýnegini ayrasyñ gelenokmy?" menem "ýa$uly kim isleýaray artykmac gural göterip ýormani. Bolsa menem ýok edip aýryp ta$lajakla" diyip jogap berdim. "öñ bejermek ucin synany$yp gormedinmi? Hic netije ýokmy?" "synany$dym welin aýtyanlaryna we etyanlerime ynanman synany$dym. Men pikirimce zayalanan gozi gaytadan önki halyna getirip bolmaymasa" ýa$uly "menem saña $oñ gaýtaryp bolýan görnu$ini aytjakda" ýa$ulynyn bu aydan zatlaryna hayran galyp hamala ýitirenimi tapan yaly boldum. Ýa$uly "onda dinle oglum. Ilki bn men bu aytýanlarym ne sana bir yerde okan yada birinden e$den zadym dalde hut øz tejribam bn öz ba$ymdan gecen zat. Galanam øzune bagly. Menem gözum ilki +5.5 dy. Allaha $ukur indi gül ýaly. Senem islesen barlap gör! Göz bejermegin in ansat ýoly has dogrusy mendaki bejerginin syry GURHAN OKAMAK." diyende hayran galypdym. Sonra bolsa mana Gurhan barada, harplary barada, umuman reklama e di $o yola cagyrdy. Özunin $eydip 1 aýyn icinde bejerenligini aytdy. Dogrusy memwa manzyma batdy. Ozum ynanyanam. Bu tasinligi sizede ýetirayayyn diydim. Belki gözden ejir cekyaniz bardyr.

Köneler, ttmli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir