Salam mähriban agzalar "Ýene-de öýlenmek" hakynda size soragym bar mümkin bolsa pikiriňizi ýazsaňyz. Hiç hili prikol tutmak üçin ýa-da oýun etmek üçin soramok. Başgaça düşünmäň...... "alyp gaçyp toý etmegiň" we "gudaçylyga ugradyp toý etmegiň" näme tapawudy bar ?????? haýsysy aňsat bolýa ???? mümkin bolsa pikiriňizi aýtsaňyz.....

Köneler, leonardoo tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir