Yaponiyadaky ayylganch yer titremesinden song ,halas edijilerin brigadasy bir yash gelnin jayynyn golayyna bardylar ...jayyn bolunmelerinin arasyndan brigadanyn bashlygy ol ayaly goryar ( onun bolup oturshy gaty gendi ,iki dyzy edil tagzym edyan adamynky yaly ,govresi bolsa egilip ellerinde bir zady saklayardy ) ,brigadanyn bashlygy dovulmelerin arasynda ol ayal diridir diyen umyt bilen elinin uzadyar ,emma beden eyyam gaty sovukdy ,jayyn bolekleri onun arkasyndan ve boynundan gacypdyrlar ...ahli brigada tizlik bilen basga jaylara ugradylar ...emma brigadanyn bashlagynyn yuregi sol jayda galyp durdy,olar yenede yzyna dolandylar ,halas ediji elini ayalyn tarapyna uzadyp onun dash toveregini synlap bashlady birdenem eline ,gulluje chaga yorganjygy geldi (ol ayal govresi bilen cagajygyny yapypdyr) ,brigadanyn bashlygy,uly sesi bilen :"chaga ! Barde chaga ! " diyip gygyrdy ...ahli brigada kesekleri ,jayyn yumrulan boleklerini ayyrshdyryp yanja uch aylyk oglanjygy dasyna cykaryalar ,cagajyk heniz hem uklap yatyrdy ,ejesi oz ogly ucin janyny pida edeni anykdy ...ol oglanjygy sol dursuna gelen ,tiz komek lukmanlarynyn eline berdiler ..hacanda lukman cagajygyn yorganjygyny acanda ,onun icinden el telefony cykdy yuzunde bolsa seyle ,sms haty durdy..."egerde sen bu dunyade diri galaysan ,yadyndan cykarma ,oglum ....men seni soyyan" ...bu telefony sol yerdaki ahli adamlara bir birden gecirdiler ,ve shony okan ahli adamlar enanin soygusini yuregine sygdyryp bilman aglashdylar .... "egerde sen bu dunyade diri galaysan ,yadyndan cykarma ,oglum ....men seni soyyan" ... Sul hem enanin soygusidir ...

Köneler, byagulechka tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir