Maña bir gyz ýok diýenden bäri $eýle bir ýüregim gysýar. Bu dünýäde ýa$asym gelenok. Hiç zada höwesim ýok. Ähli zatdan elim sowa$dy. Hany aýtsañyzlañ men näme etmeli. Muñ dermany ýokmyka.

Köneler, Younglord tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir