SU BOLAN ZADA GATY GYNANDYM. DUYN BIR GONSYMYZ YOGALDY DOGTORLARYN YALNYZ EDEN KOLLARY UCIN PAHYR ILKI KORCEGE BOLUPDYR ONDAN SON ISDASI YOK DIYIP WITAMIN KOL SANJYPDYRLAR,OL URAN KOLLARY ENDAMYNDA ALLERGIYA BERDIRIPDIR ALLERGIYANY AYYRMAK UCIN YENE BIR KOL URUPDYRLAR GURLAP OTURYN ADAMYN 10MNT YUREGI DURUPDYR SEYLE DE BIR ZAT BOLARMY YASY YANY 22 SEYLE DOGTARLARDAN DOGTAR BOLARMY JANYNY KIME YNANMALY INDI BIZ.

Köneler, Toty tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir