HUAWEİ Y360

Huawei Y360 Antena usuliteli gerek calsyp onaryan bolsa komek berin +99363155613 lilklif9@gmail.com

Dowamy »

578 0
Tehnologiýa, Abdybaý_ogly tarapyndan 2 years ago

Egerde bankomatda kartyňyz galan bolsa bu mowzuk siz üçin #talypçy

Bankomatyñ içinde kartyñyz galan bolsa siz ony çykaryp bilmeyan bolsañyz okañ!!! Kartyñyzy Bankomat yzyna çykarmayan bolsa ýörüte öz barlap gören usulym bar. Bankomatyñ "Отмена" (knopkasyny) duwmesini basyp saklañ we 3-5 minut eliñizi ayyrman saklañ. Bankomatdan her hili şygyrdy sesler çykar bankomadyñ içinde tupan turar siz oñ sesine üns bermañ du...

Dowamy »

865 12
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 years ago

Android telefonlarynyz uchun in gerekli, Top 10 lyk programmalar 2021

Wps oficce bu book reador
pdf,text,dox,formatly kitaplary acya , oz icinde pdf kitap dox kitap hem doredip bolyarПлагин -bu in gowy we dogry howwa maglumaty gorkezyarToleg- bu programma arkaly aylyk kartyndan goni telefon hasabyny doldyrup bilyan tolegsiz


...

Dowamy »

850 16
Tehnologiýa, Generalll l tarapyndan 2 years ago

Android telefonlar üçin işiňize ýarajak 5 sany programma #talypçy

1.Direct Chat - bu programmanyñ kömegi bilen size bir adam Imo, Instagram, Ok, VK, WhatShapp, Line we beýleki sosial medialardan sms ýazsalar we gelen sms - ini siz okasañyz hem ol sms iberen adamda sms - ni okalmady diýer ýaly mümkinçilik berýàr.

Programmanyñ salgysy
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.uniquegem...

Dowamy »

765 10
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 years ago

Play Market-da "Öwrenmeli" programmasy.

Salam hormatly okyjylar. Bu gün siziň güniňiziň has ajap we şatlykly bolmagyny diläp, söze başlajak. Bilşimiz ýaly talyplar.com saýty gowy saýt. Emma köp eýle-beýle temalara, ýa-da şeýle sözlere hem birhilegräk agzalara köp duşýars. Sebäbi saýty dolandyrýana elbetde kyn düşýändir. Her-bir tesbiri ýada sözi anyklap çäre görmek aňsat däl. Şol sebäpli...

Dowamy »

617 3
Tehnologiýa, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 years ago

Play Market-da "Öwrenmeli" programmasy.

Salam hormatly okyjylar. Bu gün siziň güniňiziň has ajap we şatlykly bolmagyny diläp, söze başlajak. Bilşimiz ýaly talyplar.com saýty gowy saýt. Emma köp eýle-beýle temalara, ýa-da şeýle sözlere hem birhilegräk agzalara köp duşýars. Sebäbi saýty dolandyrýana elbetde kyn düşýändir. Her-bir tesbiri ýada sözi anyklap çäre görmek aňsat däl. Şol sebäpli...

Dowamy »

794 14
Tehnologiýa, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 years ago

Kompýuterde Track ýazmak #talypçy

Hemmä salam! Ýakynda täze zada gyzyklanyp başladym. Arada medenýet merkeziniň sazçylar bölümine baramda Maksat diýen tanyş adamym, FL12-da track ýazyp dur eken :-) mende hem höwes döredi.
Käbirleri aýdym, saz, pop, hiphop saz ýazmaga gyzyklanýanyňyz bolmagy mümkin! Şonuň üçin şu blogy ýazaýyn diýdim :-)

Track, saz, aýdym ýazma...

Dowamy »

590 0
Tehnologiýa, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 years ago

Internet

Salam gowumy agzalar. Bos wagt bolsa, internetdenem durmusy yenillesdirjek bir zatlar owrenip boljak eken. Edil suratdaky yaly.. siz name uytgesijek zatlar bn mesgullanyanyz ya-da bilyaniz?

Dowamy »

751 3
Tehnologiýa, Dragon Ques tarapyndan 2 years ago

ADAMLAR 2020-nji ýylda 100 milliard ABŞ-nyň dollaryndan gowrak puly mobil goşundylara sarp edipdirler

Adam­la­ryň ag­la­ba­sy, aý­ra­tyn­-da ýaş­lar,
boş wagt tap­dy­gy smart­fon­la­ry­na se­re­dip,
ýa-ha tä­ze­lik­ler bi­len ta­nyş­ýan­dyr, ýa-da täze mo­bil go­şun­dy­la­ry, mo­bil oýun­la­ry ýük­läp
otu­ran­dyr. San­ly ul­ga­myň, teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň
ýyl­dy­rym çalt­ly­gyn­da ös­ýän döw­rün­de tä­zeden-tä­ze, has oňa...

Dowamy »

614 2
Tehnologiýa, Real.123. tarapyndan 2 years ago

Nanotehnologiya we elektron senagaty

Elektron senagaty babatynda dunyanin ondebaryjy dowletleri bn basdeslige girmegin ilkinji sertlerinin biri onumcilikde nanotehnologiya esaslandyrmakdyr.Hormatly Prezidentimizin tagallasy bn yurdumyzda elektron enjamlary onduryan ilkinji bilelikdaki karhanalar peyda bolup baslady.Olaryn onumculugvnde nanotehnologiyadan peydalanmak dunya bazary un he...

Dowamy »

7119 12
Tehnologiýa, ODINOKIY tarapyndan 2 years ago

Nanotehnologiya name?

Nanotehnologiya nusgawy we kwant mehanikasynyn aralygynda doly dusnukli bolmadyk bir ugur boyunca is alyp baryan tehnologiya hokmunde hasiyetlendirilyar.Nanotehnologiyada tebigata belli bir derejede oykunmage we zatlaryn binyadyny atomdan tutmaga calsylyar.Sol sebapli hazirki wagtda kop mukdarda zyyanly galyndylara hem-de dasky gursawyn hapalanmagy...

Dowamy »

581 5
Tehnologiýa, ODINOKIY tarapyndan 2 years ago

Türkmenistanyñ telefon aragatnašygynyñ kodlary

Aşgabat şaheri: 993 12*****
Gypjak: 993 1392****
Bäherden: 993 131*****
Gökdepe: 993 132*****
Kaka: 993 133*****
Sarahs: 993134*****
Tejen: 993 135*****
Babadaýhan: 993 136*****
Anew: 933 137*****
Abadan: 993 138*****
Altyn asyr: 993 1354****

Balkan wela...

Dowamy »

607 6
Tehnologiýa, Beyaz gölge tarapyndan 2 years ago

Informasiýa ölçeg birlikleri

Ine

Dowamy »

790 1
Tehnologiýa, Реалист01 tarapyndan 2 years ago

Android akylly enjamynyň PIN ýa-da ekran gorag koduny nähili açyp bolar? Android sistemasynda ýatdan çykan kody nähili döwse bolar?

Android telefony ýa-da planşetlarda ekranyň gorag koduny döwmek ýa-da açmak, Android enjamlarynda ýalňyş girizilen kodlar iň uly meseleleriň içindedir. Şeýle bolýan bolsa, Android enjamlarynda goragy döwmek ýa-da goragy açmak işini nähili edip bileris? Bu soragyň jogabyny bilmek üçin biziň makalamyzy üns berip okaň.

Android telefonl...

Dowamy »

760 3
Tehnologiýa, Beyaz gölge tarapyndan 2 years ago

Wodorod yangycly ucar

Dunyanin ondebaryjy ucar onduriji kompaniyasy AIRBUS wodorot yangyjy bn isleyan ucarlary ondurmek un is alyp baryar.Kompaniya 2035nji yyla cenli howa hic hili zyyanly gaz goybermeyan ucarlaryn onumculigini yola goymagy maksat edinyar.Munun un islenilip tayyarlanyan ucaryn yangyc bolumi,motory we perleri ansatlyk bn sokulup dakylar.Seylelikde,howa g...

Dowamy »

473 0
Tehnologiýa, ODINOKIY tarapyndan 2 years ago

In kop satylan telefonlar.

Dunya belli apple kompaniyasynyn onduren iPHONE 12 5G kysymly smartfony in kop satylan telefonlaryn biridir.Kompaniya oz basdeslerinden 5G telefonlaryny ondurmekden gija galan hem bolsa,bu telefonyn satuwynda ondeligi eyeledi.COUNTERPOINT kompaniyasynyn tayyarlan hasabatyna gora,oktyabr ayynda dunya boyunca satylan 5G telefonlarynyn sanawy duzuldi....

Dowamy »

537 2
Tehnologiýa, ODINOKIY tarapyndan 2 years ago

XIX asyryñ ahyrlaynda ylmy açyşlar we tehniki oýlap tapyşlar!

Wilgelm Rentgen- nemes alymy,1895-nji ýylda "rentgen şöhlelerini" açýar. Hazirki döwurde şöhleler lukmançylykda we tehnikada peýdalanylýar. Rentgen bu açyşy ucin 1901-nji yylda Nobel bayragyna eýe bolýar.
Jozef Tomson- iñlis fizigi. Ol 1897-nji ýylda atomyn elementar bölejiklerini açýar,1898-nji ýylda bolsa elektronlaryñ zarýadyny barlaýar....

Dowamy »

860 4
Tehnologiýa, Paris tarapyndan 2 years ago

Adamyň endamyýaly çehol.

Adam tenine meňzeş çehol.

Adatça çehollary, smartfonda(telefonda) bolup biläýjek zeper ýetmeleriň öňüni almak üçin ulanylýar. Ýöne biziň bu etjek gürrüňümizdedäl. Pariždäki "Telecom ParisTec" uniwersitetindäki Fransuz alymy Mark Teýser üýtgeşik çehol oýlap tapdy. Onuň oýlap tapan çeholy, hakykatdanam adamyň endamyna(kožasyna) meňzeýä...

Dowamy »

553 1
Tehnologiýa, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 years ago

Dünýädäki ilkinji multifilm

Bilermenler haýsy multfilmi ilkinji hasaplamalydygy barada belli bir pikire gelenokler. Bu hukuk üçin azyndan üç multfilm göreşip biler: “Şadyýan ýüzjagazyň degişmesi”, “Arwahly myhmanhana” we “Fantasmago­riýa”. Ýöne biz Jeýms Stýuart Blek­tony we Emil Koly suratly filmleri il­kinji döredenler hasaplap bileris. Ýöne welin, barybir “Fantasmago­riýa”...

Dowamy »

621 5
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 years ago

Peýdaly maslahat

Talyplar üçin interneti howpsuz ulanmak üçin 10 sany maslahat

Biziň hemmämiz internet giňişligini howpsuz ulanmak üçin ýönekeý kadalaryň bardygyny bilýäris, ýöne olaryň bir ýere jemlemek üçin pikirlinmek gerekdir. Awstarliýanyň Federal Polisiýasy (AFP, Australian Federal Police) habardarlyk derejesini ýokarlandyrmak we aýdyn ulanmak...

Dowamy »

642 0
Tehnologiýa, Реалист01 tarapyndan 2 years ago