Daşary ykdysady iş banky ýene pul nagtlaşdyrmagy çäklendirdi we Türkmenistanda ýylyň banky boldy

“Türkmenistanyň Hronikasynyň” habarçylarynyň habar bermeklerine görä, Daşary ykdysady iş banky ýene-de bank kartlaryndan daşary ýurtlarda pul nagtlaşdyrmak mümkinçiligine çäklendirme girizdi. Bu barada bankyň işgärleri...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 41
 • 14/12/2017 12:41
 • 1 minutda oka

Taras Kopiý:"Häkimiýetleriň Gaznada pul bar diýmegine garamazdan, “Türkmennebit” bergisini üzmäge gyssanmaýar"

“CIS Debt Recovery Solutions” kompaniýasynyň uly maliýe geňeşçisi Taras Kopiý 7-nji dekabrda “Türkmenistanyň Hronikasy” bilen söhbetdeşlikde “Türkmenistanyň nebit-gaz pudagynyň defolt ýagdaýyna düşendigini”...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 33
 • 14/12/2017 01:10
 • 1 minutda oka

Visa türkmen banklarynyň ‘bergisi ýok’ diýýär, çeşmeler öz diýenlerine tutýar

Visa kompaniýasy Azatlygyň soraglaryna ýazmaça jogap berip, türkmen banklarynyň halkara töleg sistemasynyň öňünde bergisiniň bardygy hakynda çykan habarlary ret etdi.“Azatlyk” mundan öň Türkmenistanyň maliýe edaralaryndaky...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 41
 • 14/12/2017 01:08
 • 4 minutda oka

Depegöz"Oraz Depegözi alyp, öýüne getirdi. Ony emdirmek ücin bir eneke çagyrdylar. Eneke gelip, emmesini oglanyň agzyna saldy. Oglan bir sordy – barja süýdüni aldy, iki sordy – ganyn aldy, üç sordy – janyn aldy.""Gorkut...

DOWAMYNY OKA
acharsoz
 • 1
 • 38
 • 13/12/2017 09:02
 • 1 minutda oka

Maral Annanurowa barada

Maral Annanurowa baradaTürkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Arhitektor, hudožnik, şahyr.

Arhitektorlyk hünäri boýunça:

Käri injener-arhitektor. 1980-2004 ý. Türkmen döwlet taslama edarasynda arhitektor wezipesinde...

DOWAMYNY OKA
Gurban93
 • 0
 • 21
 • 13/12/2017 03:39
 • 1 minutda oka

Tussag edilen Galina Kuçerenkonyň gyzyna bendilikdäki ejesini görmäge rugsat etdiler 12 December 2017

Galina Kuçerenkonyň gyzy Waleriýa 12-nji dekabr güni irden IIM-niň ýörite saklawhanasyndaky (suratda) ejesini görmäge rugsat berdiler. Galinanyň öz tussaglyk möhletini geçirýän saklawhanasy Aşgabadyň etegindäki Arzuw şäherçesinde...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 60
 • 12/12/2017 10:13
 • 1 minutda oka

VISA türkmen banklarynyň bergisiniň bardygy baradaky habary ret edýär

VISA-nyň wekilleri “Türkmenistanyň Hronikasynyň” türkmen banklarynyň kompaniýa bergisiniň bardygy ýa ýokdugy barada beren sogaryna jogap berdi.VISA-nyň GDA we günorta-gündogar Ýewropa ýurtlary boýunça korporatiw...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 56
 • 12/12/2017 10:11
 • 1 minutda oka

Türkmenistanyň Bitaraplyk gününde milli telewideniýe harytdan doly tekjeleri görkezdi (foto)

Şu gün, 12-nji dekabrda Türkmenistanda Bitaraplyk güni bellenýär.Ozal habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtyň myhmanlarynda “iň bir ajaýyp täsirleri” galdyrmalydygyny belläp,...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 52
 • 12/12/2017 10:10
 • 1 minutda oka

salam

salamchik,talyplar))
ruqaya
 • 0
 • 32
 • 12/12/2017 12:27
 • 1 minutda oka

Galina Kuçerenko 15 gije-gündiz tussaglyga höküm edildi

“Türkmenistanyň Hronikasyna” mälim bolmagyna görä, Galina Kuçereko 15 gije-gündiz tussaglyga höküm edildi. Aktiwist zenan “Arzuw” şäherçesindäki ýörite saklawhanada saklanýar. Kuçerenkonyň gyzy Waleriýa ejesine...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 65
 • 12/12/2017 12:23
 • 1 minutda oka