Soyerin seni Dilim keseñ diýme diýip,soýän sozüñi Gorme didarym diýip,oysañ gozümi Dubi bolamdyk guýa atsam ozümi Şonda-da ýüregimden soýerin seni Kabul etman soýgümi bagrym daglasañ Başgany soýän diyip,meni aldasañ Ϋa cyndanam ozge bilen ykbal baglasañ Şonda-da yüregimden soyerin seni Ozge alyp gitse seni elimden Gol tutuşyp gecseñ meniñ deñimden Ganly ýaş akdyrsamda gara gozümden Şonda-da ýüregimden soýerin seni Golun salsa ozge ince biliñden Süji posa alsa şirin lebiñden Şony groüp janym cyksa tenimden Şonda-da ýüregimden soýerin seni Men beren soýgüme bolmasañ razy Kaýyl bolaryn men mañlaýdaky ýazga Ϋazgyt bolup ykbalymy baglasam ozga Şonda-da ýüregimden soýerin seni Gyzlyk kalbyñ ozge ýigide berseñde Şon oñunde belent başyñ egseñde Aýra düşüp ýalñyz galyp maña gelseñde Şonda-da ýürekden soýüp alaryn seni,soýerin seni Bu goshgyny men www.jemgyyet.gochmt.com-dan okadym, haladym we siz bn paylashmagy makul bildim. On yazylan bolsa bu goshgy, bagyshlarsynyz

Köneler, Bayramsoltan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir