Mydam waspyñ aydyp durarym yaly, Nur siñen sözümi sowgat bereyin. Mübärek keshbiñi görerim yaly, Garaluw gözümi sowgat bereyin. Durmush senden dash eylesin ezyetin, Göreli durmushyñ ajap lezzetin, Gashym chytman etmek üchin hyzmatyñ, Shygyrlar uzuny sowgat bereyin. Oguz han kowmundan aslyñ, ajayyp, Peder pendi siñen keshbiñ ajayyp, Jan alyjy gara cheshmiñ ajayyp, Baharmy, güyzümi sowgat bereyin. Ruhyñy belent tut gamlanan chagyñ, Hergiz, bile bolsak, hosh gecher wagtyñ, Chykararyn belentligine bagtyñ, Men saña özümi sowgat bereyin!

Köneler, Bayramsoltan tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir