Agza bolmany unutmaň onunden sag boluň 8harply porol ýazyp girmänem unutmaň agzalar onki nikiňz açmaýan bolsa bizze yuz tutyň!


Hormatlamak bilen : Saýt moderi.

Täzelikler, LUKMAN_GYZ tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir