Bagtly güne,kynlyk bilen ýetilip,
Çyndan,Allaň eşretinden ýol alar.
Her bir öýde, bagt toýlar tutulyp,
Gujagyňyza, dolup dursun balalar...!

Awtory: Öwezgeldi Taganow.

Edebiýat, LUKMAN_GYZ tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir