Eger dawa edip sizäm bimaza edenem bolsak bagyşlaň sag boluň kop kop taňry ýalkasyn nirdäki töhmetkeşe men bilen bilelikde garşy çykanyňyz uçin etmedik zadymam etdi diýip inni menden saňa atwetam boolmaz kimligiň barada.....Zet-pro2003 Pälwan hakyky realny ady Mekan bolmaly agasy aydypdy öň ýürekdeşde ....asmandaky ay däl sen yerem gerek azajyk bolsam yeriň bilde ýerde aýlan....nähili baý bolsaňam müň sanylap maşynyn saytyň bolsam saglygyň kellän ponýataň ýerinde bolmasa bestolk hemmezadam şonam yatda sakla.....

Täzelikler, LUKMAN_GYZ tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir