MEN BIR GARYP ADAMYM,
NE TAGTYM BAR,NE TÄJIM,
TUT ELIMDEN ALLAHYM,
DIŇE SAŇA MÄTÄJIM!

G.ORUNOWA!

Edebiýat, LUKMAN_GYZ tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir