salam gadyrdan adamlar.men russiada okayan talyp.bu yerde biz hakda durli pikirleri edyarler.men sizin okayan yerlerinizde turkmenler hakda name diyyandiklerni bilesim gelyar

Köneler, idealman tarapyndan 9 years ago
  kepder 9 years ago
 • rts men solnushka lakamly hazır lakamym üytgedi stambulda okayan sen hem türkiyedemi
  abat89 9 years ago
 • türkiyede çagalara seredyanmi işing gowuja iş welin erkek gözleyaning yamanla sening.........
  kepder 9 years ago
 • özün çaga serdyarmisin diyyan hemmani özün yaly bilyan
  abat89 9 years ago
 • yogsa başga saytlara girerding facebook mail.ru odnoklassniki.ru we ş.m. populyarny türkmençeden başga dil bilmaninden song dine şutayda tanyşjak bolyang.........=)
  kepder 9 years ago
 • nire giryanım bilen senin name işin bar gowysy sen çagana seredsene köp gürlemede
  abat89 9 years ago
 • menin çaga seredişim senin yaly çaga gyzlary inetdan peyda yoklugyny düşindirmek...........peace.........
  kepder 9 years ago
 • peyda yok bolsa sen name giryan men peyda bolsun diyip giremok pikir alyşmak üçin bilmedik zadymy bilmek üçin giryan
  abat89 9 years ago
 • diymek isledgm gyzlara peyda yok , peyda yok diymegim gyzlar inetda başga zatlarada köp girip başlamagy.
  kepder 9 years ago
 • name zada meselem
  Toty 9 years ago
 • yene şol yazgymy abat89
  abat89 9 years ago
 • selwi diyen agzadan sora şol bilya........
  Toty 9 years ago
 • abat89 sen bihayaçylyga garşymy yada internede gyzlaryn girmegne
  Toty 9 years ago
 • abat89 sen bihayaçylyga garşymy yada internede gyzlaryn girmegne
  RTS 9 years ago
 • howa türkiyede
  abat89 9 years ago
 • gyzlaryn bihayaçlga tarap baryan yoluna......gynansakda.........
  RTS 9 years ago
 • toty bence abat89 dogru aytya ineda giryan gyzlardan... gowsyny mena goremok
  RTS 9 years ago
 • senam gowy birine menzedemok
  RTS 9 years ago
 • kepder sen lebapdanmay
  kepder 9 years ago
 • gyzlaryn öz abrayy özüne gerek yöne sende duş gelen gyza samrap durmada bihayaçylyga yol goyan gyzlara samrasana
  abat89 9 years ago
 • olaram ilki gireninde şeyle diyipdiler senem 1 2 yyldan sonra göreli wakaly hekayanyn sony gowulyk bn gutararmyka.......lol.......
  kepder 9 years ago
 • men hiç haçan üytgemeyan dinimize garşy çykmayan sana menzap
  RTS 9 years ago
 • stambulda bolsan aytsana türkmenleri naili tanayalar
  RTS 9 years ago
 • kepder
  kepder 9 years ago
 • yazanymy okamadynmy senem stambulda sen hiç hili söz eşitmedınmi rts
  RTS 9 years ago
 • eştmedim kepder
  kepder 9 years ago
 • sen dogrudanam stambuldamy yada yalan yazdynmy
  RTS 9 years ago
 • türkiyede stambulda dal kepder
  abat89 9 years ago
 • mena eşitdim bara tksimde türkmenistandan gelenler işleya dp........bihayaçylygy goyung hoooooooow ..........
  kepder 9 years ago
 • türkiyanin niresinde
  RTS 9 years ago
 • keypinemi
  RTS 9 years ago
 • men oglum ba how
  samat 9 years ago
 • guzlara bolan garayyşda musulmançylygyn we türkmençiligin name tapawudy bar? türkmenlerde başka türk milletlerinden tapawudy name?
  pauk 9 years ago
 • hemmanize salam!!!
  SKYLIFE 9 years ago
 • salam doslar!!!
  moonguse2 9 years ago
 • ey su abat89 doydumay. ba gaty samsyk we yenil kelle gyz ekenay. ozem erkek sypatmyka diyyan mena.
  SKYLIFE 9 years ago
 • beh kimay ol abat89 ?????
  asket 9 years ago
 • dashary yurtly adamlar barde ha inostraneclara (tm bilemok,bagyshlan) kutek,terbiyesiz,akylsyz diyyaler.men yanymda yekeje yerli adam gurlese:
  -agzyny yap,hany ayt,nirede suw,gaz mugt?benzin arzan,yurdynyz osenson gurle! diyyan,godek bolsada,gaydyp shol adam gurlap bilmeyar.
  kepder 9 years ago
 • abat89 bu gyzmy oglan moonguse2 yenıl kelle gyz diyip yazypsyn gyz bolsa özi name giryar internede başga gyzlara garşyda çykan bolyamy ?
  DG 9 years ago
 • Tany$ boluñ abat89 agzamyz b/n:
  ady--abat89
  jynsy--oglan
  kellesiniñ i$le$i--0
  erkek ol tanamaýan ù/n aýdýan
  asket 9 years ago
 • hahaha,ay mena bildim munyn oglandygyny,gyz sheyle yazjakmow?
  Friendship 9 years ago
 • Abat89-y yok ediñsene-how shu saytdan. Bosh gurleyar.
  magnit 9 years ago
 • men okayan yerimde gen galyalar turkmen diysen! $o yerden nadip gelip yorsun bu yerlere diyip, onsanam olaryn yene bir bilyan zady turkmenbashy we "gaz, tok, suw, benzin... mugt" d.p gen galyalar
  guljagaza 9 years ago
 • догры айтян магнитик ген галярлара! но туркменлер дийсен танаярлар булар инди !
  guljagaza 9 years ago
 • булар йоне горупликденем олжега
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri